Iranian Agriculture News Agency

رئیس سازمان در هفدهمین شورای سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان گفت: نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی به عنوان ذخیره ارزشمند و یک مخزن اصیل دانش و نیروی انسانی که با جهت دهی مناسب و تقویت بخش می‌تواند نقش بسزایی در راستای جهش تولید ایفا کنند.

پتانسیل سازمان نظام مهندسی کشاورزی در منابع انسانی و دانش نوین

به گزارش خبرنگار ایانا در خراسان جنوبی، غلامرضا قوسی افزود: ایجاد اشتغال پایدار یکی از وظایف اصلی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی است که می بایست در جلسات کارشناسی مورد بحث ویژه قرار گیرد.

وی اظهار کرد: سازمان جهاد کشاورزی استان آمادگی کامل دارد تا با ایجاد پایگاه ها و کرسی‌‌های اندیشه ورزی برای پیشرفت و جهش تولید در بخش کشاورزی تلاش کند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی بر تلاش بیشتر در ایجاد بهره وری تاکید کرد و عنوان داشت: حمایت علمی از جامعه کشاورزی استان وظیفه محوری است که وظیفه صاحب نظران کشاورزی استان را بیشتر از گذشته مهم می‌کند.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید