Iranian Agriculture News Agency

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سربیشه اظهار کرد: این شهرستان با دارا بودن 92 هزار راس دام کار پشم چینی را آغاز کرده است.

سربیشه قطب تولید کرک

به گزارش خبرنگار ایانا در استان خراسان جنوبی، مریم جوادی بایگی با بیان اینکه پوشش منحصر به فرد این نوع کرک سبب شده جهانی شدن آن شده است افزود: بز کرکی که خواستگاه آن در کشور از آن خراسان جنوبی و سربیشه است با گرم شدن هوا کار چیدن آنها آغاز می‌شود.

وی بیان کرد: کرک‌هایی که از این بزها در شهرستان چیده می‌شود کرک خالص است از هر راس بز حدود یک کیلوگرم کرک تولید می‌شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سربیشه گفت: ایستگاه نژاد بز کرکی در سربیشه سال 78 با هدف حفظ  توده ژنتیکی بز بومی ایجاد شده و در حال حاضر 200 راس بز مولد و 150 راس دام نابالغ دارد.

جوادی افزود: آنچه از کرک در این شهرستان به دست می‌آید بدون فرآوری از کشور خارج می‌شود و تنها 5 درصد کرک‌های تولیدی در شهرستان فرآوری می‌شود و در خانه برک بافی که در سربیشه احداث شده تبدیل به نخ و پارچه می‌شود.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید