Iranian Agriculture News Agency

مدیر آب و خاک و امور فنی و مهندسی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی گفت: در سال زراعی جاری به ازای هر هکتار آبیاری تحت فشار 17 میلیون و 500 هزار تومان و به ازای هر هکتار آبیاری کم فشار هفت میلیون تومان تسهیلات داده می شود.

تجمیع اراضی یکی از راههای سهولت برای اجرای سیستم های نوین آبیاری

به گزارش خبرنگار ایانا در استان خراسان جنوبی، غلامی با تاکید بر اینکه اولویت سازمان جهاد کشاورزی استان اجرای سیستم های آبیاری تحت فشار است، اما اگر اجرای این امر امکان پذیر نشد می‌توان آبیاری کم فشار را اجرا کرد، گفت: به ازای اجرای هر هکتار سامانه آبیاری تحت فشار چهار هزار و 400 متر مکعب و آبیاری کم فشار 2 هزار و 500 متر مکعب در مصرف آب صرفه جویی می شود.

 وی با اشاره به وجود 141 هزار هکتار اراضی آبی در سطح استان، افزود: اما خرده مالکی یکی از موانع اجرای سامانه‌ های نوین آبیاری در خراسان جنوبی است که با تجمیع اراضی می توان این مشکل را حل کرد و با این اقدام هزینه اجرای سیستم های  نوین آبیاری تا 85مدیر آب و خاک و امور فنی و مهندسی سازمان گفت: در سال زراعی جاری به ازای هر هکتار آبیاری تحت فشار 17 میلیون و 500 هزار تومان و به ازای هر هکتار آبیاری کم فشار هفت میلیون تومان تسهیلات داده می شود. درصد کاهش می یابد.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید