Iranian Agriculture News Agency

مدیرامور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی گفت: طبق برآوردهای اولیه ۶۷ تن زعفران طی سال ۹۸ در خراسان جنوبی تولید شده است.

تولید ۶۷ تن زعفران طی سال ۹۸ در خراسان‌جنوبی

به گزارش خبرنگار ایانا در استان خراسان جنوبی، عبدالرضا رضایی درباره میزان سطح زیر کشت و تولید سه محصول سه استراتژیک خراسان‌جنوبی در سال گذشته و مقایسه آن با سال ۹۷ بیان‌کرد: در سال ۹۸ طبق برآوردهای اولیه بالغ بر ۱۷ هزار و ۶۰۰ هکتار سطح زیرکشت محصول زرشک در خراسان‌جنوبی داشته‌ایم.

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی خراسان‌جنوبی با اشاره به اینکه این آمار در سال ماقبل آن ۱۶ هزار و ۷۲۶ هکتار سطح زیرکشت بوده است، اظهارکرد: طبق برآورد اولیه در سال گذشته ۲۰ هزار و ۸۰۰ تن محصول زرشک برداشت کردیم که این آمار در سال ۹۷ حدود ۱۸ هزار و ۸۳۰ تن بوده است.

رضایی بیان‌کرد: میزان سطح زیرکشت عناب در سال ۹۷ نیز سه هزار و ۶۳۱ هکتار بوده که این آمار در سال گذشته به سه هزار و ۸۶۳ هکتار رسیده است.

وی ادامه داد: میزان تولید عناب در خراسان‌جنوبی در سال ۹۷ نیز ۶ هزار و ۳۰۹ تن بوده که این میزان در سال گذشته به هفت هزار تن افزایش داشته است.

مدیر امور باغبانی جهاد کشاورزی خراسان‌جنوبی با اشاره به میزان سطح زیر کشت زعفران، طلای سرخ خراسان‌جنوبی در سال ۹۷ گفت: در بازه زمانی مطرح شده سطح زیرکشت زعفران در خراسان‌جنوبی ۱۶ هزار و ۲۵۳ هکتار بوده است.

رضایی با بیان اینکه سطح زیر کشت زعفران در سال ۹۸ بر اساس برآوردهای اولیه ۱۶ هزار و ۸۰۰ هکتار بوده است، یادآور شد: میزان تولید زعفران در سال ۹۷ نیز ۶۳.۱۸ تن بوده که طبق بررسی‌های اولیه در سال ۹۸ به بالغ بر ۶۷ تن رسیده است.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید