Iranian Agriculture News Agency

مدیر تعاون روستایی خراسان جنوبی با اشاره خرید توافقی زعفران و تاثیر آن بر بازار این محصول از برنامه ریزی برای بازار زرشک خبر داد و گفت: خرید توافقی سبب تغییر قیمت ها در بازار داخل می شود.

برنامه‌ریزی تعاون روستایی استان خراسان جنوبی برای محصول زرشک

به گزارش خبرنگار ایانا در استان خراسان جنوبی،  ضیائیان احمدی افزود: با توجه به اینکه گرما تاثیر مستقیمی بر زرشک انبار شده دارد و در ماه آینده گرما اثر گذار تر خواهد بود برای محصول زرشک درحال برنامه ریزی برای صادرات هستیم و این موضوع بر قیمت آن اثر گذار می شود. 

ضیائیان احمدی با بیان اینکه زعفران محصول قابل انبار شدن است و زرشک پر حجم است از دو برنامه برای حل مشکل زرشک گفت و افزود: در برنامه اول به دنبال سرمایه گذار هستیم تا زرشک را خریداری کند و در دیگر برنامه به دنبال صادر کردن هستیم و اقداماتی در سال گذشته انجام شده است و منتظر هستیم تا روند باز شدن بازار ها مشخص شود.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید