Iranian Agriculture News Agency

مدیر‌جهاد کشاورزی شهرستان نهبندان گفت : کشت گیاه منداب جایگزین مناسبی برای کودهای شیمیایی است و در تولید محصول سالم و افزایش عملکرد گیاه نقش موثری دارد .

گیاه منداب جایگزین مناسبی برای کودهای شیمیایی

به گزارش رخبرنگار ایانا در استان خراسان جنوبی، 

محمد مالکی افزود : کشاورزان، منداب را با هدف تامین کود سبز و تغذیه اراضی کشاورزی در مزارع و باغات خود کشت کنند و حاصلخیزی خاک، جبران فقر خاک و نگهداری آب از جمله فواید این کشت در اراضی کشاورزی است.

وی بیان کرد: در این خصوص میزان ۳۹۱ کیلوگرم بذر این گیاه بطور رایگان در اختیار بهره بردارن شهرستان قرار گرفته و سطح زیر کشت این محصول در سال زراعی جاری ۴۱ هکتار است.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید