Iranian Agriculture News Agency

رییس سازمان از تامین ۶ تن بذر گلرنگ برای کشت بهاره در اراضی کشاورزی خراسان جنوبی خبر داد و گفت: کشاورزان برای تهیه بذر مورد نیاز خود می‌ توانند به مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان‌ها مراجعه کنند.

تأمین بذر رقم بدون خار صوفه گلرنگ در خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار ایانا در خراسان جنوبی، غلامرضا قوسی با بیان اینکه زمان کشت بهاره گلرنگ در استان بهمن ماه می باشد، افزود : تعیین سهمیه شهرستان‌ ها برای کشت بهاره گلرنگ در حال برنامه ریزی است. 

وی اظهار کرد : طبق برنامه ریزی انجام شده خرید تضمینی این محصول از کشاورزان نیز در دستور کار قرار دارد.

رییس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه محصول گلرنگ محصولی است که می‌توان از گل و دانه آن استفاده کرد، ادامه داد: این محصول مناسب با اصلاح خاک، قرارگرفتن چرخه تناوب زراعی، سازگاری با اقلیم منطقه و عملکرد مناسب از مزایای این محصول است.

وی تاکید کرد: رقم بذر تأمین شده گلرنگ در استان رقم بدون خار صوفه است.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید