Iranian Agriculture News Agency

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی گفت: سطح 20 هزار و 905 هکتار از اراضی کشاورزی خراسان جنوبی زیرکشت گیاهان دارویی است.

بیش از 20 هزار هکتار از اراضی کشاورزی خراسان جنوبی زیرکشت گیاهان دارویی است

به گزارش  خبرنگار ایانا در خراسان جنوبی، عبدالرضا رضایی افزود: هم اکنون در 16 هزار و 253 هکتار از اراضی کشاورزی زعفران و در  4 هزار و 652 هکتار هم سایر گیاهان دارویی کشت شد.

وی اظهار داشت: از این سطح 67 تن زعفران و 2 هزار و 868 تن سایر گیاه دارویی  تولید می شود.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی ادامه داد: بیشترین سطح کشت گیاهان دارویی به زیره و خاکشیر اختصاص دارد.

رضایی بیان کرد: شهرستان های قاین ، فردوس ، سرایان ، طبس و خوسف بیشترین سطح کشت گیاهان دارویی را دارند.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید