Iranian Agriculture News Agency

عصمتی پور خبر داد:

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی با اعلام اینکه در زمان کشت کلزا، میزان ۲۱۷ هکتار از اراضی کشاورزی خراسان جنوبی زیرکشت پاییزه این محصول رفت، گفت: کشت پاییزه کلزا از ۲۰ شهریور آغاز و تا 20 مهرماه ادامه دارد.

کشت کلزا در ۲۱۷ هکتار از اراضی کشاورزی خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار ایانا در خراسان جنوبی، مهدی عصمتی پور افزود: از این سطح ۲۱۴ هکتار سبز شده است.

وی به توزیع هزار و ۳۵۰ کیلوگرم بذر اصلاح شده بین کشاورزان استان اشاره کرد و اظهار داشت: از این سطح کشت ۶۹ هکتار زیرپوشش بیمه محصولات کشاورزی قرار گرفته است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی خراسان جنوبی اوکاپی، هایولا ۴۲۰ و هایولا ۵۰ را از ارقام کشت شده کلزا در استان عنوان کرد و افزود: متوسط عملکرد تولید کلزا در هر هکتار هزار و ۷۰۰ کیلوگرم کلزا است.

وی خودکفایی در تولید روغن، اصلاح خاک و افزایش ۲۰ درصدی تولید محصول سال اینده از مهمترین مزایای کشت کلزا است.

عصمتی پور بیان کرد: زمان کشت بهاره کلزا در استان از اواخر بهمن آغاز و تا اواسط اسفند ادامه دارد.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید