Iranian Agriculture News Agency

معاون سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی خبر داد:

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی از برداشت ۱۱ هزار و ۷۳۵ تن پسته خبر داد وگفت: ۲۱هزار و 122هکتار از اراضی کشاورزی استان زیر سطح کشت پسته هستند.

برداشت بیش از 11 هزار تن پسته در خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار ایانا در استان خراسان جنوبی، عصمتی پور با بیان اینکه برداشت پسته نسبت به سال گذشته بین ۱۵تا ۱۸درصد افزایش داشته است  افزود: پیش بینی برداشت بیش از ۱۳هزار و ۷00 تن پسته را داشتیم اما با توجه به شرایط آب و هوایی که بوجود آمد، از حد انتظار کمتر برداشت شد ولی مطلوب می باشد.

وی ادامه داد:  به دلیل بارندگی باران در ابتدای سال و گرمای زیاد منجر شد که محصول پسته قبل از مغز گیریی سقط شود و همچنین با توجه به حاشیه سوختگی که در بعضی از چاه‌ها به دلیل شوری آب داشتیم منجربه کاهش عملکرد‌ها شده است.

وی با بیان اینکه بیشترین سطح زیر کشت استان مربوط به شهرستان بشرویه است اظهار کرد: تعداد خانوار‌های بهره بردار پسته در استان ۹هزار و ۲۰۰خانوار است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی بیان کرد: از جمله پسته‌های کاشته شده در استان کله قوچی، بادامی، احمد آقایی و علی اکبری است.

عصمتی پور افزود: سال گذشته بیش از ۹هزار تن محصول پسته برداشت شده است.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید