Iranian Agriculture News Agency

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی:

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی در جلسه شورای هماهنگی روابط عمومی های سازمان جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه روابط عمومی هنر و علم اجتماعی است، گفت: همکاران عزیز در روابط عمومی شهرستانها، نقش اساسی در ایجاد تعامل و ارتباط چه در داخل مجموعه و چه در بیرون از سازمان دارند.

روابط عمومی آینه زیباییها و حافظ منافع بخش کشاورزی است

به گزارش خبرنگار ایانا در خراسان جنوبی،غلامرضا قوسی با بیان اینکه شما باید حضور به موقع در رساندن وضبط اطلاعات و اخبار داشته باشید، اظهار داشت: ارتباط مناسب با جامعه هدف و یا ارتباط با داخل مجموعه کاری باعث تجزیه و تحلیل مناسب درخواست های دو طرف می باشد، که شما می بایست به نحو احسنت آن را انتقال و انعکاس دهید.

 وی با بیان این که خبر چه موقع، چه زمان و چه بیانی که اثربخشی مناسبی داشته باشد، بسیار مهم است، ادامه داد: برای تاثیر در افکار عمومی نوع بیان خبر بسیار مهم است.

 قوسی عنوان کرد: روابط عمومی شاداب پویا و جوان می تواند بسیار موثر و پیش رو باشد.

 رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی با بیان اینکه روابط عمومی مشاور مدیر و قلب تپنده سازمان است، اظهار داشت: ماهیت کار روابط عمومی ارتباط موثر و مناسب است، چرا که روابط عمومی آیینه زیبایی ها و حافظ منافع سازمان و جامعه هدف می باشد.

 غلامرضا قوسی با اشاره به اینکه روابط عمومی باید به دنبال فکر و دانش جدید باشد، اظهار داشت: استفاده مناسب از فضای مجازی می تواند بسیار تاثیر گذار و بیان یک جمله در این فضا می تواند تاثیرات مختلفی داشته باشد.

 وی به بروزرسانی دانش مسئولین و کارشناسان روابط عمومی اشاره کرد و عنوان کرد: ارتقای هوشمندی اشخاص، ارتقای دانش رسانه ای، ارتقای دانش اجتماعی، ارتقای ارتباطات و ارتقای تعاملات اجتماعی از مهم‌ترین مباحث به روز رسانی در روابط عمومی می باشد.

 وی به تاثیرگذاری خبر ها و نوع نوشتن نوع خبر اشاره کرد و افزود: هر جمله می تواند زوایا، معایب و یا فواید زیادی داشته باشد و این هنر روابط عمومی مجموعه است که چگونه بنویسد و یا انعکاس دهد.

قوسی با بیان اینکه جامعه هدف ما یعنی همان کشاورزان و بهره برداران کشاورزی استان باید مورد تکریم قرار بگیرند، عنوان کرد: یکی از وظایف مهم روابط عمومی ها ایجاد انگیزه و روحیه امیدبخشی به جامعه هدف و مردم می باشد که این امر تنها از طریق ارتباط مناسب با رسانه ها انجام می شود.

 رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی ارتباط موثر  با رسانه های مختلف را یکی دیگر از وظایف مهم روابط عمومی برشمرد و افزود:  برای اطلاع رسانی باید برنامه داشته باشیم و هدف گذاری کنیم تا به نتیجه مطلوب برسیم.

 غلامرضا قوسی در پایان به مباحث پژوهشی و علمی اشاره کرد و اظهار داشت: پیگیری مباحث پژوهشی و مقالات و انعکاس آن ها برای بروز رسانی اطلاعات بهره برداران کشاورزی بسیار مهم است که این امر را تنها روابط عمومی ها می توانند انجام دهند.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید