Iranian Agriculture News Agency

مدیرجهاد کشاورزی شهرستان بیرجند گفت: با توجه به اهمیتی که استفاده از سموم در بخش کشاورزی بر سلامت محصولات کشاورزی و متعاقب آن بر سلامت جامعه دارد، در عرضه این سموم به کشاورزان نیاز به دقت زیادی می باشد.

 کار گاه آموزشی آشنایی با سموم رایج کشور در بیرجند برگزار شد.

به گزارش خبرنگار ایانا در خراسان جنوبی، محمدعلی محمدی افزود: از آنجا که این سموم با ارز دولتی در اختیار فروشندگی های سموم قرار می گیرد، بنابراین سازمان حفظ نباتات کشور به منظور جلوگیری از قاچاق سموم و همچنین ساماندهی وضعیت ورود، توزیع و مصرف آفتکشهای نباتی در سطح کشور، اهمیت نظارت برمصرف بهینه سموم جهت تولید محصول سالم و جلوگیری از اثرات مخرب آن بر محیط زیست سامانه مونیتورینگ آفتکشهای نباتی را ایجاد نموده است.

وی اظهار داشت: در راستای اجرای طرح تولید محصول سالم وبهبود تغذیه زنان روستایی کار گاه آموزشی آشنایی با سموم رایج کشور و نحوه استفاده از سموم در روستای مهموئی برگزار گردید.

محمدی بیان کرد: در این کارگاه آموزشی که توسط کارشناسان و متخصصان سازمان و مدیریت برگزار شد، تعداد زیادی از کشاورزان و بهره برداران منطقه حضور داشتند.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید