Iranian Agriculture News Agency

برگزاری دهمین جلسه بررسی پیشرفت فیزیکی بانک اطلاعاتی پروژه‌های آب‌و‌خاک استان

مدیر آب وخاک و امورفنی و مهندسی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی از برگزاری دهمین جلسه بررسی پیشرفت فیزیکی بانک اطلاعاتی پروژه های آب و خاک استان خراسان جنوبی در محیط GIS خبر داد .

 برگزاری دهمین جلسه بررسی پیشرفت فیزیکی بانک اطلاعاتی پروژه‌های آب‌و‌خاک استان

به گزارش خبرنگار ایانا در خراسان جنوبی، اکبر محمدی بیان کرد: این جلسه هر هفته به‌منظور ثبت تمام طرح‌های اجرایی آب‌و‌خاک  استان در محیط GIS در محل دفتر مدیریت آب و خاک و امور فنی و مهندسی استان برگزار می‌شود.

 بابیان اینکه در این جلسه مصوبات جلسه قبلی قرائت می‌شود و در ادامه کارشناس GIS گزارش اقدامات انجام شده را بیان می‌کند، افزود: پیگیری جدی و همت جهادی در روند افزایش پیشرفت فیزیکی بانک اطلاعاتی پروژه‌های آب‌و‌خاک استان در دستور کار این جلسات است که همکاران با روحیه جهادی همه امور را به نحو مطلوب انجام می‌دهند.

 این جلسه با حضور مدیر آب‌و‌خاک و امور فنی و مهندسی سازمان، رئیس اداره مهندسی زراعی، مسئول سامانه‌های نوین آبیاری، مسئول GIS در محل دفتر مدیریت آب‌و‌خاک و امور فنی و مهندسی برگزار شد. 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید