Iranian Agriculture News Agency

محرومیت کشاورزان از ارزش افزوده زرشک

صبح پنجشنبه (21 مهر) معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی کشور در مراسم افتتاحیه جشنواره ملی زرشک خراسان جنوبی در شهرستان زیرکوه با بیان اینکه متاسفانه زرشک کاران از ارزش افزوده زرشک محروم هستند، گفت:آمادگی داریم دو مزرعه الگویی زرشک را ثبت و حمایت ویژه کنیم و ارزش افزوده زرشک را با کمک به بخش خصوصی در صورت تامین شرایط به شهرستان زیرکوه تزریق کنیم.

محرومیت کشاورزان از ارزش افزوده زرشک

به گزارش خبرنگار ایانا در خراسان جنوبی، صبح پنجشنبه (21 مهر) معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی کشور در مراسم افتتاحیه جشنواره ملی زرشک خراسان جنوبی در شهرستان زیرکوه با بیان اینکه متاسفانه زرشک کاران از ارزش افزوده زرشک محروم هستند، گفت:آمادگی داریم دو مزرعه الگویی زرشک را ثبت و حمایت ویژه کنیم و ارزش افزوده زرشک را با کمک به بخش خصوصی در صورت تامین شرایط به شهرستان زیرکوه تزریق کنیم.

سیدمجتبی خیام نکویی  اظهار داشت: بعد از انقلاب اسلامی بخش کشاورزی را به عنوان بخشی مستقل در نظر گرفته شد و اگر بخواهد اتفاق بزرگی بیفتد باید هم قوه مقننه و قوه مجریه و هم وزارت جهاد کشاورزی نقش آفرینی کنند.

 معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی کشور با بیان اینکه بخش کشاورزی متولی تامین امنیت غذایی است، افزود: بسیاری از دستگاه های اجرایی در بخش کشاورزی مسئولیت پذیر هستند اما متاسفانه همه نقش آفرینی نکرده اند.

 وی در ادامه عنوان کرد: مقام معظم رهبری در سخنان اخیر فرمودند که مسئله درجه یک کشور، امنیت غذایی است و آیا ما به بخش کشاورزی به عنوان امنیت غذایی نگاه کرده ایم.

  خیام نکویی با تاکید بر اینکه وزارت جهاد کشاورزی عمود خیمه تامین امنیت غذایی کشور است، ادامه داد: اگر همکاری سایر دستگاه های اجرایی نباشد اتفاق خاصی در این حوزه رخ نمی دهد.

 معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی کشور با اشاره به جشنوراه ملی زرشک گفت: زرشک اقتصاد یک منطقه را تشکیل و اگر از ظرفیت ها غافل شویم به این محصول یک نگاه عادی خواهیم داشت.

 وی در ادامه عنوان داشت: در حوزه دانش بنیان و گردشگری باید حداقل ۲۰ شرکت در رابطه با محصول زرشک راه اندازی و فعال شود و بخش وسیعی از درآمد عاید بخش کشاورزی و کشاورزان می شود و این ظرفیت ها نیازمند حمایت ها است.

 خیام نکویی با بیان اینکه زرشک یک محصول فرهنگی است، ادامه داد: نباید تنها به عنوان یک محصول کشاورزی به زرشک نگاه کرد و این مشکل در حوزه زعفران نیز وجود دارد و چرا کشوری که ۹۵ درصد زعفران جهان را تولید می کند سهمش کمتر از ۵۰۰ میلیون دلار باشد.

 معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی کشور با تاکید بر اینکه متاسفانه زرشک کاران از ارزش افزوده زرشک محروم هستند، گفت: ظرفیت دانش کشور در حوزه کشاورزی بسیار است ولی در این حوزه ورود نکرده است و باید این ظرفیت ها را بالفعل کرد و متاسفانه ضریب ورود دانش به حوزه کشاورزی در کشور ۶ درصد است.

 وی در ادامه بیان کرد: الگوی کشت توانسته ایم طراحی کنیم تا سالی ۳ میلیون مترمکعب در زمینه مصرف آب صرفه جویی شود و پیش بینی کرده ایم که ظرف مدت چهار سال حداقل ۱۱ درصد افزایش تولیدات کشاورزی داشته باشیم.

 خیام نکویی با اشاره به اینکه قابلیت ارتقای کیفی در زرشک وجود دارد، ادامه داد: این موضوع نیازمند ورود ظرفیت های دانش است و باید فکری در این زمینه کرد.

 معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی کشور با بیان اینکه ما امسال ۴۰ مزرعه الگویی پیش بینی کردیم، افزود: آمادگی داریم دو مزرعه الگویی زرشک را ثبت و حمایت ویژه کنیم تا بتوانیم مشکلات و چالش را برطرف کنیم تا اقتصاد منطقه دچار مشکل نشود و شاهد کاهش بیماری های آفاتی زرشک باشیم.

 وی در ادامه گفت: آمادگی داریم تا ارزش افزوده زرشک را با کمک به بخش خصوصی در صورت تامین شرایط به شهرستان زیرکوه تزریق کنیم و شاهد ایجاد تحولی در این حوزه باشیم و برای توسعه محصول زرشک آمادگی راه اندازی نهالستان ها را داریم.

 خیام نکویی با اشاره به اینکه برای افزایش بازدهی و ارزش محصول باید از ظرفیت های دانش استفاده کنیم، ادامه داد: استفاده از ظرفیت دانش می تواند سبب کاهش رواج بسیاری از بیماری ها شود و استفاده از فناوری نانو می تواند عمر محصول زرشک را چنیدن برابر کند.

 معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی کشور با بیان اینکه موانع صادراتی برداشته شود، افزود: آمادگی داریم تا یک جلسه ویژه در خصوص بحث صادرات زرشک برگزار کنیم.

 وی به افتتاح مرکز ترویجی در زیرکوه گفت: به دانش بومی ارج دهید و در کنار آن از دانش های به روز دنیا استفاده کنید و زرشک  قابلیت ارگانیک شدن را دارد.

 خیام نکویی با بیان اینکه زرشک ابتدا باید در سطح کشور جاگیر شود، ادامه داد: از ظرفیت فروشگاه های زنجیره ای در این حوزه استفاده کنید و قابل قبول نیست که قیمت زرشک به گونه ای باشد که کشاورز از آن بهره مند نشود.

 معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی کشور بیان کرد: حمایت از زرشک جهت افزایش قیمت زرشک در سطح کشور را در دستور کار قرار دهید.

 وی با اشاره به اینکه آمادگی ایجاد سردخانه زرشک در خراسان جنوبی را داریم، گفت: تلاش خواهیم کرد تا زرشک را به جایگاه واقعی خود برسانیم و شاهد تحولی در این حوزه باشیم؛ دانشگاهیان باید در جنبه های دارویی زرشک کار جدی انجام دهند.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید