Iranian Agriculture News Agency

سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گفت: در شهریور 1281 تن کود شیمیایی اوره از طریق کارگزاران بین کشاورزان متقاضی در خراسان جنوبی توزیع شد.

توزیع 1281 تن کود اوره در خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار ایانا در خراسان جنوبی، مهدی نوفرستی افزود: در شهریور امسال 235 تن کود در بشرویه، 35 تن در بیرجند، 50 تن در خوسف، 100 تن در درمیان، 198 تن در زیرکوه، 50 تن در سرایان، 75 تن در سربیشه، 163 تن در طبس، 75 تن در فردوس، 200 تن در قاینات و 100 تن در نهبندان بین متقاضیان توزیع شد.

سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی اظهار داشت: انواع کود شیمیایی به میزان لازم و کافی در استان تهیه شده است و در حال حاضر هیچ مشکلی در تامین کود مورد نیاز کشاورزان وجود ندارد.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید