Iranian Agriculture News Agency

جشنواره ملی زرشک با شعار «زرشک خراسان جنوبی برای همه ایران»

مهدی جعفری در شورای سیاستگذاری جشنواره ملی زرشک اظهار کرد: جشنواره ملی زرشک از ۲۱ تا ۲۷ مهرماه جاری با شعار «زرشک خراسان جنوبی برای همه ایران» در پنج شهرستان خراسان جنوبی از جمله قاینات، درمیان، زیرکوه، سربیشه و بیرجند برگزار خواهد شد.

جشنواره ملی زرشک با شعار «زرشک خراسان جنوبی برای همه ایران»

به گزارش خبرنگار ایانا در خراسان‌ جنوبی، مهدی جعفری در شورای سیاستگذاری جشنواره ملی زرشک اظهار کرد: جشنواره ملی زرشک از ۲۱ تا ۲۷ مهرماه جاری با شعار «زرشک خراسان جنوبی برای همه ایران» در پنج شهرستان خراسان جنوبی از جمله قاینات، درمیان، زیرکوه، سربیشه و بیرجند برگزار خواهد شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی و دبیر جشنواره ملی زرشک افزود: بزرگترین واحد فرآوری زرشک در سطح بالا با سرمایه گذاری بیش از ۸۰۰ میلیارد تومان در منطقه زهان در حال پیگیری است که امیدواریم در همین ایام برگزاری جشنواره کلنگ زنی شود.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید