Iranian Agriculture News Agency

جلسه بررسی وضعیت تشکل‌های سایر ماکیان استان برگزار شد

صبح امروز دوشنبه (۱۰ مرداد) جلسه بررسی وضعیت تشکلهای سایر ماکیان استان خراسان جنوبی با حضور قائم مقام رئیس سازمان و مدیر حوزه ریاست، معاون بهبود تولیدات دامی سازمان، نمایندگان تعاونی روستایی و جمعی از مدیران و مسئولین مرتبط، در محل سالن جلسات شهدای کشاورز برگزار شد.

جلسه بررسی وضعیت تشکل‌های سایر ماکیان استان برگزار شد

به گزارش خبرنگار ایانا در خراسان جنوبی، معاون بهبود تولیدات دامی سازمان بر ضرورت راه اندازی تشکلهای سایر اماکن تاکید کرد و گفت: استان خراسان جنوبی جزو استانهای پیشرو در امر تولید و پرورش سایر ماکیان است و با توجه به ظرفیت موجود می‌بایست با تمام توان نسبت به حفظ این اولویت اقدام کرد.

محمد ابراهیم ابراهیمی افزود: یکی از راهکارهای اساسی این امر ایجاد تعاونی های مرتبط شهرستانی و استانی است.

وی اظهار داشت: بر پایه همین برنامه ریزی و با حضور موثر این تشکل ها در آینده نزدیک می توان علاوه بر استفاده از ظرفیت تولیدی موجود نسبت به بهره وری بهتر و بیشتر این واحدها در راستای فروش محصول، خدمات تولید و فرآوری محصول و فراورده های جانبی اقدام کرد.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی گفت: در این جلسه مقرر گردید آن دسته از شهرستان هایی که تعداد بهره برداران آن به میزان قانونی نمیرسد به صورت مشترک با شهرستان های مجاور نسبت به این موضوع اقدام کنند.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید