Iranian Agriculture News Agency

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبیپیش بینی کرد: بیش از ۲ هزار تُن سیب زمینی در این استان برداشت شود.

برداشت بیش از ۲ هزار تُن سیب زمینی در خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار ایانا در خراسان جنوبی، معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان از پیش بینی برداشت ۲ هزار و ۵۰۰ تُن سیب زمینی در استان خبر داد و گفت: تاکنون ۷۶ هکتار از اراضی کشاورزی خراسان جنوبی زیرکشت سیب‌زمینی رفته و پیش بینی می‌شود ۱۰۰ هکتار دیگر نیز تا پایان فصل کشت به آن اضافه شود.

محمدرضا اکبری افزود: از هر هکتار مزرعه زیرکشت به طور متوسط ۲۵ تُن سیب زمینی برداشت می شود.

وی اظهار داشت: در طی زمان کاشت تا برداشت این محصول برای ۱۲ تا ۱۵ نفر و در طی زمان وجین و برداشت نیز برای ۵۰ نفر در استان به صورت فصلی اشتغال ایجاد می شود.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی گفت: پارسال ۲ هزار و ۸۴۶ تُن سیب زمینی از ۱۱۹ هکتار مزرعه زیرکشت این محصول برداشت شده است.

اکبری بیان کرد: برداشت محصول سیب زمینی در خراسان جنوبی از اوایل تیر‌ آغاز شده و تا پایان آبان ادامه دارد.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید