Iranian Agriculture News Agency

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سربیشه بر اهمیت مبارزه شیمیایی زمستانه باآفات در این شهرستان تاکید کرد.

مزایای مبارزه شیمیایی زمستانه در سربیشه

به گزارش خبرنگار ایانا در خراسان جنوبی، مریم جوادی بایگی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سربیشه  باتوجه به اهمیت مبارزه شیمیایی زمستانه باآفات، گفت: ازجمله مزایای این مبارزه درزمستان صدمه دیدن کمتر درختان به علت اینکه درختان باغ، برگ و میوه و گل ندارند و مقدار سم و محلول سمی کمتری برای پوشش کامل درختان لازم است و نیز به علت نبودن برگ و میوه، سم رسانی به تمامی قسمت های درخت ممکن و آسان است و مشکل مسمومیت محصول تولیدی وجود ندارد و یا بسیار کم است.

 جوادی بایگی گفت: با یک سمپاشی زمستانه خوب و دقیق می توان از چندین سمپاشی بعدی در فصل بهار و تابستان جلوگیری کرد و بسیاری از عوامل خسارتزای مهم با سمپاشی زمستانه کامل یا به میزان زیادی کنترل می شوند.آفات مهمی که با سمپاشی زمستانه کنترل می شوند مانند کنه ،شپشکها ،شته می باشد

وی افزود: بیماریهای مهمی مانند آتشک دانه دارها، ، لکه آجری بادام، پوسیدگی مومیایی میوه، لکه غربالی هسته دارها و حتی بسیاری از بیماریهای سرشاخه ها و شاخه ها مانند شانکرها با سمپاشی زمستانه کنترل می شوند.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید