Iranian Agriculture News Agency

​مدیر زراعت سازمان جهادکشاورزی جنوب کرمان بر ضرورت تامین نهاده های کشاورزی استاندارد از فروشگاه های مجاز و معتبر و دریافت فاکتور خرید مهمور شده تاکید کرد.

ضرورت تامین نهاده‌های کشاورزی استاندارد
به گزارش خبرنگار اینا در جنوب کرمان جنوب کرمان، فرامرز رستگاری مدیر امور زراعت سازمان ضمن اشاره به نزدیک شدن به آغاز فصل زراعی در جنوب کرمان و تغییر قیمت نهاده‌های کشاورزی به ویژه انواع کود و بذور سبزی و صیفی، تغییرات نرخ ارز و محدودیت شرکت های تولید کننده و وارد کننده متاثر از شرایط تحریم های ظالمانه و سوء استفاده برخی افراد و کمپانی ها از برند شرکت ها و کارخانجات معتبر بر ضرورت توجه و هوشیاری کشاورزان در زمینه تامین نهاده ها از فروشگاه های مجاز و معتبر و دریافت فاکتور خرید مهمور شده تاکید کرد.

وی افزود: در زمان خرید انواع مواد کودی به برند و برچسب توجه شود، به نحوی که برند و شماره گواهی ثبت مواد کودی بایستی حک شده باشد و در غیر اینصورت برچسب‌های الصاقی فاقد اصالت بوده و معتبر نیست.

مدیر امور زراعت سازمان به کشاورزان توصیه کرد: جهت استعلام و اطمینان از اعتبار گواهی ثبت مواد کودی از طریق سامانه اینترنتی موسسه تحقیقات خاک و آب کشور به آدرس اینترنتی www.kswri.ir و یا شماره پیامکی3000646424 اقدام کنند.

رستگاری اضافه کرد: در خصوص تامین بذور به نوع ،شکل و رنگ و آرم بسته بندی توجه شود و برند  بایستی بر روی بسته بندی حک شده و شماره سریال ها در برند مشخص باشد.

وی بیان کرد: از آنجایی که شرکت ها و کمپانی های وارد کننده در منطقه دارای نمایندگی و عامل توزیع مجاز می باشند ، کشاورزان حتی المقدور بذر مورد نیاز خود را از نمایندگی و فروشگاه های مجاز با فاکتور و برند اصلی تهیه کنید.

رستگاری تاکید کرد: برای تامین بذر از ارقام شناخته شده و سازگار در منطقه که سابقه کشت و تولید آن مشخص می باشد استفاده کنند و از خرید و کشت ارقام جدید ناشناخته جدا خودداری شود.

وی افزود: کشاورزان به منظور جلوگیری از تحمیل هرگونه خسارت احتمالی از خرید و استفاده از بذور فله و بدون برند و بسته‌بندی مجاز جداً خودداری شود و در هنگام خرید مواد کودی ماکرو و ترکیبی محلول دقت نمایند که هر فرمول کودی دارای ثبت مواد کودی خاص خود می باشد و فروشگاه شماره گواهی ثبت مواد کودی یک برند را به کل مواد کودی تعمیم ندهد به عنوان نمونه کود NPK دارای برند ها و درصدهای مختلف میباشد که هرکدام بایستی شماره ثبت خاص خود را داشته باشند.

مدیر زراعت سازمان به کشاورزان منطقه توصیه کرد: به منظور ساماندهی، پایش، کنترل و نظارت بر توزیع و فروش انواع مواد کودی و بذور توزیعی و جلوگیری از سوء استفاده احتمالی برخی افراد سود جو با مشاهده هرگونه تخلف با کار گروه های پایش جهاد کشاورزی نهایت همکاری را معمول دارند.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید