Iranian Agriculture News Agency

رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی:

ادغام آموزش و ترویج کشاورزی در راستای آموزش بهره‌برداران و ترویج سیاست‌های معاونت‌های اجرایی صورت م…

رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی بر جهت‌گیری در راستای آموزش بهره‌برداران، ترویج سیاست‌های معاونت‌های اجرایی و انتقال یافته‌های تحقیقاتی بیش از گذشته تأکید کرد.

وزیرکشاورزی با تغییرات ساختاری و تنش موافق نیست

دکتر اسکندر زند در نخستین نشست اعضا کارگروه تخصصی ادغام آموزش و ترویج وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به سخنان وزیر جهاد کشاورزی در خصوص ادغام آموزش و ترویج گفت: مهندس حجتی با تغییرات ساختاری و ایجاد تنش موافق نیست و خواستار بهره‌برداری از تمام ساختار، امکانات، ظرفیت‌ها و نیروی انسانی در بخش است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی در ادامه درباره ضرورت ادغام گفت: در اجرای سیاست‌های وزیر جهاد کشاورزی، ابتدا آموزش‌های علمی کاربردی کشاورزی را محدود کردیم و سپس برای استفاده از ظرفیت‌های موسسه آموزش عالی علمی کاربردی و مهارتی جهاد کشاورزی، آموزش کارکنان و بهره‌برداران را در آن تجمیع کردیم تا آموزش به‌صورت واحد فرماندهی شود که نتایج آن‌هم خوب بود.

وی افزود: در ادامه مسیر با توجه به این‌که آموزش‌های علمی کاربردی از مجموعه ما حذف شد بر آن شدیم تا ترویج را در آموزش ادغام کنیم و با این روش ظرفیت موسسه در جهت توسعه ترویج و اعتلای بخش کشاورزی حفظ خواهد شود.

دکتر زند سپس آموزش در حوزه‌های بهره‌برداران، هنرستان‌های کشاورزی و آموزش کارکنان را جزء وظایف اصلی بیان کرد و تصریح کرد: ماهیت این آموزش‌ها علمی و کلاسیک است پس باید در یک بدنه علمی قرار گیرند.

وی افزود: تجربه نشان داده آموزش در بدنه اجرا موفق نبوده زیرا امکان انتقال مربی و مدرس به بدنه اجرا نیست و در بدنه اجرا حمایت محققان و استفاده از امکانات تحقیقاتی برای آموزش کمرنگ می‌شود؛ درنتیجه آموزش در ستاد باید به بدنه سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی متصل باشد و در ستاد از حمایت معاونت توسعه منابع انسانی و همچنین روسای سازمان‌ها برخوردار باشد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وظایف ترویج در انتقال یافته‌های جدید و اجرای سیاست‌های بخش کشاورزی گفت: در ترویج وزن با اجرای سیاست‌های بخش است و در ترویج بدنه اصلی باید در بخش اجرا باشد و چون انتقال یافته‌ی جدید هم مهم است باید به تحقیقات متصل باشد.

وی تصریح کرد: تجربه نشان داده است؛ وقتی که بدنه در بخش اجرا است موفق‌تر عمل می‌کند؛ ولی در عین حال امکان انتقال یافته‌های همه مروجان به سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج وجود ندارد؛ درنتیجه برای تسریع در امور و ایجاد یک پیوند منسجم، ترویج باید در ستاد به سازمان و معاونت‌ها متصل باشد و در صف نیز باید در بدنه سازمان قرار بگیرد.

رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در پایان عدم وجود دغدغه جابجایی نیروی انسانی و خنثی‌سازی واکنش‌های مجموعه آموزش را از مزیت‌های برنامه ادغام برشمرد و تأکید کرد: از تجربیات دوره‌های قبل و ظرف موسسه آموزش عالی علمی کاربردی و مهارتی جهاد کشاورزی استفاده شود و جایگاه ترویج در استان‌ها نیز تقویت شود.

همچنین در این نشست، معاون ترویج و سرپرست موسسه آموزش عالی علمی کاربردی و مهارتی جهاد کشاورزی گفت: همان‌طور که مستحضرید با ابلاغیه‌ی معاون رئیس‌جمهور بخش آموزش عالی از دستگاه‌های اجرایی که در اختیار مؤسسات آموزش عالی علمی کاربردی بود گرفته شد.

دکتر کاظم خاوازی افزود: در این رابطه وزیر جهاد کشاورزی دستور به استفاده از ظرفیت‌ها و پتانسیل موسسه آموزش عالی علمی کاربردی و مهارتی جهاد کشاورزی در جهت توسعه کمی و کیفی آموزش و ترویج داد و طی ابلاغی قرار شد که بحث ادغام این دو بخش در دستور کار سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی قرار گیرد.

معاون ترویج و سرپرست موسسه در ادامه به فرایند ادغام اشاره داشت و گفت: ادغام در ۲ سطح ستاد و شهرستان‌ها صورت می‌گیرد و در این رابطه با تمام بخش‌های آموزش و ترویج کشور اعم از اینکه مستقل باشند و یا وابسته به سازمان جهاد کشاورزی استان‌ها مکاتبه و از آن‌ها نظرخواهی کردیم. آن‌ها در این خصوص منبع اطلاعاتی ما هستند. همچنین پیشکسوتان، اساتید و صاحب‌نظران دانشگاهی آموزش و ترویج و روسای سازمان‌های جهاد کشاورزی استان‌ها منابع اطلاعاتی ما هستند که از دانش و تجربیات آن‌ها استفاده خواهیم کرد.

دکتر خاوازی در پایان تأکید کرد: کارگروه تخصصی ادغام آموزش و ترویج باید ظرف مدت ۳ ماه پیشنهاد ساختار جدید را چه در ستاد وزارتخانه و چه در شهرستان‌ها تدوین و برای اخذ تصمیم نهایی تقدیم مقام عالی وزارت کند.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید