Iranian Agriculture News Agency

رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی خبر داد:

ایانا-البرز : برای نخستین بار در کشور، مجموعه کامل ماشین‌های خاک‌ورزی و تهیه بستر، نشاکار، ریزدانه کار و برداشت ویژه انواع سبزیجات و گیاهان داروئی برگی در مزرعه ۷ هکتاری در شهرستان ساوجبلاغ استان البرز در قالب یک زنجیره کامل راه‌اندازی شد.

راه‌اندازی زنجیره کامل ماشین‌های کشاورزی در مزرعه سبزیجات برگی و گیاهان دارویی

برای نخستین بار در کشور، مجموعه کامل ماشین‌های خاک‌ورزی و تهیه بستر، نشاکار، ریزدانه کار و برداشت ویژه انواع سبزیجات و گیاهان داروئی برگی در مزرعه ۷ هکتاری در شهرستان ساوجبلاغ استان البرز در قالب یک زنجیره کامل راه‌اندازی شد.

رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی در مراسم راه‌اندازی این مجموعه کامل ماشین‌های کشاورزی گفت: از آنجایی که بیشترین هزینه تولید سبزی و گیاهان داروئی برگی مربوط به برداشت بوده و برداشت مکانیزه بدون سیستم‌های کاشت مکانیزه امکان‌پذیر نیست، بنابراین ارتقای مکانیزاسیون تولید سبزی و گیاهان داروئی برگی در تمام مراحل تهیه زمین،کاشت، داشت و برداشت ضروری است.

دکتر کامبیز عباسی اظهار داشت: روش مکانیزه علاوه بر مزایای صرفه‌جویی زمانی و هزینه، از نظر بهداشتی نیز به دلیل عدم دخالت دست، دارای مزیت است.

بنا بر این گزارش، روش کار این دستگاه‌ها بر پایه تولید روی پشته‌های مسطح استاندارد با عرض ۱.۷ متر است و با توجه به نوع محصول از نشاکار یا ریزدانه کار با همان عرض کار و برای مرحله برداشت نیز از کمباین یا ماشین برداشت پشت تراکتوری استفاده می‌شود.

بر اساس محاسبات انجام شده دستگاه برداشت به‌تنهایی جایگزین ۱۲۵نفر روز نیروی کارگری است که با در نظر گرفتن دستمزد روزانه ۴۰۰ هزار ریال برای هر کارگر به‌کارگیری این دستگاه ۱۴۵ میلیون ریال در هکتار صرفه‌جویی اقتصادی برای تولیدکننده خواهد داشت.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید