Iranian Agriculture News Agency

بایدها و نبایدهای کشاورزی تا نیمه اردیبهشت

سازمان هواشناسی کشاورزی با صدور اطلاعیه‌ای توصیه‌هایی را برای کشاورزان مناطق مختلف کشور در پنج روز پیش رو (تا 14 اردیبهشت) به شرح زیر ارائه داد.

هشدارهای هواشناسی به کشاورزان

سازمان هواشناسی کشاورزی با صدور اطلاعیه‌ای توصیه‌هایی را برای کشاورزان مناطق مختلف کشور در پنج روز پیش رو (تا 14 اردیبهشت) به شرح زیر ارائه داد.

 

استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و زنجان:

باغبانی:

- احتیاط در انجام عملیات محلول‌پاشی و سم‌پاشی در آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی از روز چهارشنبه تا جمعه به دلیل بارش پراکنده باران و در زنجان احتیاط در روزهای سه‌شنبه و جمعه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد

- تنظیم دمای گلخانه‌ها و کارگاه‌های پرورش قارچ با توجه به نوسانات دمایی

- مبارزه با بیماری‌های لکه غربالی، شانکر، پیشگیری از بیماری‌های سفیدک سطحی و لب‌شتری در باغ‌های هسته‌دار و احتیاط در آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی از روز چهارشنبه تا جمعه و در زنجان در روزهای سه‌شنبه و جمعه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد

- مراقبت از خزانه نشاء گوجه‌فرنگی ازنظر شرایط دمایی و رطوبتی

- کنترل و مبارزه با مینوز گوجه‌فرنگی در خزانه

- اقدامات کنترلی برای پیشگیری از شیوع بیماری‌های قارچی، باکتریایی و ویروسی در باغ‌های میوه

- پایش آفات زنجره مو و تریپس در تاکستان‌ها برای انجام مبارزه به‌موقع (خروج حشره کامل) با آن‌ها

زراعی:

- مبارزه با علف‌های هرز در مزارع گندم و جو

- انجام عملیات کاشت ذرت

- مبارزه با علف هرز سس (ریشیم) در مزارع چغندرقند و احتیاط در آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی از روز چهارشنبه تا جمعه و در زنجان در روزهای سه‌شنبه و جمعه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد

- مبارزه با آفات کک و کرم طوقه بر در مزارع چغندرقند و احتیاط در آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی از روز چهارشنبه تا جمعه و در زنجان در روزهای سه‌شنبه و جمعه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد

- پایش بیماری زنگ زرد در مزارع غلات

- مبارزه با سن مادر در مزارع غلات و احتیاط در آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی از روز چهارشنبه تا جمعه و در زنجان در روزهای سه‌شنبه و جمعه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد

- مبارزه با جوندگان مضر کشاورزی

- کنترل مزارع کلزا ازنظر آلودگی به شته مومی و سم‌پاشی مزارع آلوده و احتیاط در آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی از روز چهارشنبه تا جمعه و در زنجان در روزهای سه‌شنبه و جمعه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد

دامداری و طیور:

- تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری‌ها و گاوداری‌ها با توجه به نوسانات دمایی

- احتیاط از ورود دام به مناطق مرتفع با توجه به بارندگی‌های رگباری و احتمال وقوع صاعقه از روز چهارشنبه تا جمعه و در زنجان در روزهای سه‌شنبه و جمعه

- احتیاط در چرای دام در حاشیه مسیل‌ها و رودخانه‌ها از روز چهارشنبه تا جمعه و در زنجان در روزهای سه‌شنبه و جمعه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد

زنبورداری:

- محافظت از کندوهای زنبورعسل در مقابل باران و وزش باد از روز چهارشنبه تا جمعه و در زنجان در روزهای سه‌شنبه و جمعه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد

- هماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سم‌پاشی به‌ویژه با حشره‌کش‌ها

 

استان اردبیل:

باغبانی:

- خودداری از انجام عملیات محلول‌پاشی و سم‌پاشی در روزهای پنج‌شنبه و جمعه به دلیل بارش باران

- تنظیم دمای گلخانه‌ها و کارگاه‌های پرورش قارچ با توجه به نوسانات دمایی

- رعایت مسائل بهداشتی در باغات میوه از طریق جمع‌آوری میوه‌ها، برگ‌ها و شاخه‌های آلوده و شکسته

زراعی:

- مبارزه با علف‌های هرز در مزارع غلات و خودداری در روزهای پنج‌شنبه و جمعه به دلیل بارش باران

- پایش مزارع ازلحاظ بروز بیماری‌های قارچی نظیر زنگ زرد

- آماده‌سازی زمین جهت انجام کشت بهاره و خودداری در روزهای پنج‌شنبه و جمعه به دلیل بارش باران

دامداری و طیور:

- تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری‌ها و گاوداری‌ها با توجه به نوسانات دمایی

- خودداری از ورود دام به مناطق مرتفع با توجه به بارش باران و احتمال وقوع صاعقه در روزهای پنج‌شنبه و جمعه

- خودداری از چرای دام در حاشیه مسیل‌ها و رودخانه‌ها در روزهای پنج‌شنبه و جمعه به دلیل بارش باران

زنبورداری:

- محافظت از کندوهای زنبورعسل در مقابل باران و وزش باد در روزهای پنج‌شنبه و جمعه به دلیل بارش باران

- هماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سم‌پاشی به‌ویژه با حشره‌کش‌ها

شیلات:

- جلوگیری از ورود سیلاب و باران به استخرهای پرورش ماهی

 

استان‌های کرمانشاه، کردستان، همدان، لرستان، چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد:

باغبانی:

- خودداری از انجام عملیات محلول‌پاشی و سم‌پاشی در روزهای دوشنبه، سه‌شنبه، پنج‌شنبه و جمعه به دلیل بارش باران

- کنترل دما، رطوبت، تهویه مناسب و بستن دریچه‌ها در گلخانه‌ها با توجه به نوسانات دمایی

- ایجاد شبکه‌های آب‌رسانی در باغات جدیدالاحداث و انجام آبیاری منظم در نهال‌های تازه کشت‌شده پس از گاورو شدن خاک

- مبارزه با بیماری سفیدک حقیقی هلو و شلیل بعد از ریختن گلبرگ‌ها و خودداری در روزهای دوشنبه، سه‌شنبه، پنج‌شنبه و جمعه به دلیل بارش باران

- کنترل و مبارزه با بیماری بلایت گردو (پوسیدگی مغز گردو) بعد از تشکیل میوه

- کنترل و مبارزه با کنه گالی گردو بعد از باز شدن جوانه‌های برگی

- مبارزه با لکه آجری بادام بعد از بارندگی‌ها

- کنترل و مبارزه با بیماری سر خشکیدگی و انواع شانکر بعد از تشکیل میوه و پانسمان محل‌ها زخم

زراعی:

- مبارزه با علف‌های هرز مزارع پاییزه و خودداری در روزهای دوشنبه، سه‌شنبه، پنج‌شنبه و جمعه به دلیل بارش باران

- مبارزه با سوسک‌های گرده‌خوار در مزارع کلزا و خودداری در روزهای دوشنبه، سه‌شنبه، پنج‌شنبه و جمعه به دلیل بارش باران

- مصرف کود سرک ازته در مزارع غلات و کلزای پاییزه تا قبل از آغاز بارش در روز دوشنبه

- کنترل و ردیابی مزارع گندم در خصوص بیماری زنگ زرد گندم و لکه نواری باکتریایی

- ردیابی و مبارزه جهت کنترل به‌موقع پوره سن گندم و خودداری در روزهای دوشنبه، سه‌شنبه، پنج‌شنبه و جمعه به دلیل بارش باران

- کنترل شته مومی کلزا و خودداری در روزهای دوشنبه، سه‌شنبه، پنج‌شنبه و جمعه به دلیل بارش باران

- مزارع نخود اعم از پاییزه و بهاره به‌واسطه مساعد بودن شرایط بروز بیماری برق‌زدگی بازدید شده و در صورت مشاهده به‌منظور مقابله با آن ازنظر کارشناسان محل بهره گرفته شود.

- سورتینگ و آماده کردن غده‌های سیب‌زمینی جهت کشت‌های بهاره

دام‌پروری و مرغداری:

- تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری‌ها و گاوداری‌ها با توجه به نوسانات دمایی

- خودداری از ورود دام به مناطق مرتفع با توجه به بارش باران و احتمال وقوع صاعقه و در روزهای دوشنبه، سه‌شنبه، پنج‌شنبه و جمعه

- خودداری از چرای دام در حاشیه مسیل‌ها و رودخانه‌ها در روزهای دوشنبه، سه‌شنبه، پنج‌شنبه و جمعه به دلیل بارش باران

زنبورداری:

- محافظت از کندوهای زنبورعسل در مقابل باران و وزش باد

- هماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سم‌پاشی به‌ویژه با حشره‌کش‌ها

شیلات:

- جلوگیری از ورود سیلاب و باران به استخرهای پرورش ماهی

ماشین‌آلات کشاورزی:

- توقف عملیات خاک‌ورزی و تردد ماشین‌آلات تا زمان گاورو شدن خاک اراضی

منابع طبیعی:

- خودداری از برپایی چادر و اقامت در حاشیه مسیل‌ها و رودخانه‌ها در روزهای دوشنبه، سه‌شنبه، پنج‌شنبه و جمعه به دلیل بارش باران

 

استان‌های مازندران و گیلان:

باغبانی:

- احتیاط در انجام عملیات محلول‌پاشی و سم‌پاشی در استان گیلان در روز جمعه به دلیل بارش پراکنده

- کنترل دما، رطوبت، تهویه مناسب و بستن دریچه‌ها در گلخانه‌ها با توجه به نوسانات دمایی

- انجام تغذیه با کودهای مناسب در باغات جدیدالاحداث میوه‌های سردسیری

- با توجه به افزایش تدریجی و مناسب درجه حرارت خاک و شروع رشد ریشه، انجام کود دهی پایه به‌خصوص ازت و فسفر بر اساس میزان تولید سال گذشته و سن درختان (با نظر کارشناس)

- استفاده از قیم برای شاخه‌های درختان جوان

- محلول‌پاشی اسیدهای آمینه و عناصر غذایی جهت بهبود تغذیه گیاهی در زمان گلدهی همراه با مبارزه با آفت شته (به‌جز در استان گیلان در روز جمعه به دلیل بارش پراکنده)

- سم‌پاشی در باغ‌های سیاه‌ریشه و مرکبات برای کنترل شته (به‌جز در استان گیلان در روز جمعه به دلیل بارش پراکنده)

- با توجه به افزایش تدریجی و مناسب درجه حرارت خاک و شروع رشد ریشه، انجام کود دهی پایه به‌خصوص ازت و فسفر بر اساس میزان تولید سال گذشته و سن درختان (با نظر کارشناس)

- استفاده از قیم برای شاخه‌های درختان جوان

زراعی:

- تسریع در عملیات زراعی (آب تخت، بذرپاشی و نشاکاری) با استفاده از بارندگی‌های اخیر

- کنترل و هوادهی نایلون روی خزانه‌های برنج

- انجام زهکشی و مدیریت خروج آب از مزارع کلزا، گندم و سایر محصولات

- برداشت از مزارع رسیده باقلا، نخودفرنگی، لوبیاسبز و ...

- کشت نشاء‌های صیفی‌جات

- کلزاکاران جهت جلوگیری از خسارت آفات از قبیل پروانه سفید، ضمن بازدید منظم در صورت مشاهده آفت و آثار آن بر اساس توصیه‌های کارشناسی نسبت به مبارزه با آن اقدام کنند.

- گندم‌کاران با توجه به شرایط آب و هوایی مناسب برای شیوع بیماری زنگ گندم و سایر آفات از قبیل شته نسبت به بازدید منظم و دوره‌ای مزارع اقدام و در صورت مشاهده بر اساس توصیه‌های کارشناسی نسبت به مبارزه با آن اقدام کنند.

- شالی‌کاران به‌منظور کاهش خسارت ناشی از بیماری‌های گیاهی بذر زاد و خاکزی موارد زیر را رعایت کنند:

- ضدعفونی بذرها قبل از جوانه‌دار کردن، تهویه مناسب خزانه، زهکشی مناسب خزانه، ایجاد پوشش مناسب و گرم نگه‌داشتن خزانه جهت جلوگیری از سرمازدگی

- مبارزه شیمیایی جهت کنترل بیماری فوزاریوم خوشه گندم با سموم قارچ‌کش نظیر فالکن و رکس و احتیاط در استان گیلان در روز جمعه به دلیل بارش پراکنده

دامداری و طیور:

- تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری‌ها و گاوداری‌ها با توجه به نوسانات دمایی

- احتیاط از ورود دام به مناطق مرتفع با توجه به بارندگی‌های رگباری و احتمال وقوع صاعقه در استان گیلان در روز جمعه

- احتیاط از چرای دام در حاشیه مسیل‌ها و رودخانه‌ها با توجه به وقوع بارش پراکنده در استان گیلان در روز جمعه

شیلات:

- تنظیم ورودی و خروجی آب استخرهای پرورش ماهی‌های سردآبی

- اکسیژن‌دهی در مزارع پرورش ماهی‌های گرم‌آبی با استفاده از هواده به‌ویژه هنگام شب

جلوگیری از ورود سیلاب و باران به استخرهای پرورش ماهی

زنبورداری:

- ایجاد سایبان برای کندوهای زنبورعسل جهت حفاظت در مقابل باران

- هماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سم‌پاشی به‌خصوص با حشره‌کش‌ها

منابع طبیعی:

- خودداری از برپایی چادر و اقامت در حاشیه مسیل‌ها و رودخانه‌ها با توجه به وقوع بارش در استان گیلان در روز جمعه به دلیل بارش پراکنده

 

استان گلستان:

باغبانی:

- خودداری از انجام عملیات محلول‌پاشی و سم‌پاشی در روز دوشنبه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد شدید

- کنترل دما، رطوبت، تهویه مناسب و بستن دریچه‌ها در گلخانه‌ها با توجه به نوسانات دمایی

- سم‌پاشی درختان دانه‌دار و هسته‌دار جهت کنترل آفات مکنده و بیماری‌های پوسیدگی مومیایی و لکه غربالی به‌جز در روز دوشنبه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد شدید

- غرس نهال و ضدعفونی ریشه نهال‌های در حال غرس با سموم قارچ‌کش

- باغداران گرامی در صورت نیاز و با تشخیص کارشناس سم‌پاشی درختان دانه‌دار و هسته‌دار جهت کنترل بیماری شانکر باکتریایی و پوسیدگی مومیایی اقدام کنند به‌جز در روز دوشنبه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد شدید

- باغداران باغ‌های هسته‌دار نسبت به کود دهی سرک ازته و محلول‌پاشی درختان میوه با کودهای میکرو

زراعی:

- مصرف ریزمغذی‌ها به‌ویژه روی به‌منظور غنی‌سازی دانه و همچنین کود اوره به‌صورت سرک و محلول‌پاشی شش در هزار به‌منظور افزایش پروتئین دانه گندم به‌جز در روز دوشنبه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد شدید

- پنبه‌کاران برای مدیریت مناسب آبیاری مزارع پنبه و گذر از خشک‌سالی هیدرولوژکی، حتماً پنبه را به‌صورت ردیفی و جوی و پشته‌ای کشت کنند.

- کشاورزانی که قصد کشت آفتابگردان روغنی را در کشت اول دارند پس از بارش‌های اخیر و گاورو شدن اراضی نسبت به کاشت آفتابگردان اقدام کنند.

- کشاورزان که قصد کشت سویا در کشت اول را دارند پس از بارش‌های اخیر و گاورو شدن مزرعه نسبت به عملیات آماده‌سازی اولیه بستر بذر اقدام کنند.

- با توجه به افزایش رطوبت نسبی و احتمال شیوع بیماری‌های برگی گندم، کشاورزان نسبت به سم‌پاشی مزارع با قارچ‌کش‌های توصیه‌شده اقدام کنند. در مزارع گندم زود کاشت که سنبله آن‌ها ظاهرشده و در مرحله گلدهی هستند جهت پیشگیری از بیماری بلایت فوزاریومی سنبله حتماً با یک قارچ‌کش مناسب اقدام به سم‌پاشی مزارع کنند. (به‌جز در روز دوشنبه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد شدید)

دامداری و طیور:

- تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری‌ها و گاوداری‌ها با توجه به نوسانات دمایی

- احتیاط در ورود دام به مناطق مرتفع با توجه به بارندگی‌های رگباری و احتمال وقوع صاعقه و وزش باد شدید در روز دوشنبه

- احتیاط در چرای دام در حاشیه مسیل‌ها و رودخانه‌ها در روز دوشنبه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد شدید

زنبورداری:

- محافظت از کندوهای زنبورعسل در مقابل باران و وزش باد

- هماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سم‌پاشی به‌ویژه با حشره‌کش‌ها

منابع طبیعی:

- خودداری از اسکان و تردد در محل مجاور آبراهه‌ها و رودخانه‌ها در مناطق تفرجگاهی جنگلی به لحاظ بالا آمدن رواناب

شیلات:

- با توجه به روند افزایشی دما و طولانی‌تر شدن دوره آفتابی در طول روز پس از بارش دوشنبه پرورش‌دهندگان در بخشه‌ای مختلف می‌توانند به امور جاریه طبق زمان‌بندی و مدیریت پرورش خود بپردازند و با رعایت نکات بهداشتی به آماده‌سازی و در صورت وجود آب مناسب به آبگیری استخرها بپردازند.

 

استان‌های تهران، البرز، قم، قزوین، مرکزی و سمنان:

باغبانی:

- خودداری از انجام عملیات محلول‌پاشی و سم‌پاشی در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه به دلیل بارش باران و وزش باد

- کنترل دما، رطوبت، تهویه مناسب و بستن دریچه‌ها در گلخانه‌ها با توجه به نوسانات دمایی

- پایش و کنترل آفت سر خرطومی گیلاس در باغات به‌جز در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه به دلیل بارش باران و وزش باد

زراعی:

- کشاورزان پس از بارندگی‌ها و مناسب شدن رطوبت خاک می‌توانند نسبت به گشت محصولات بهاره همچون چغندرقند و سیب‌زمینی اقدام کنند.

- پایش و مبارزه با آفت تریپس در مزارع گندم مناطق سردسیر با توجه به شرایط جوی مناسب به‌جز در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه به دلیل بارش باران و وزش باد

- مبارزه شیمیایی با علف‌های هرز در مزارع غلات و کلزا به‌جز در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه به دلیل بارش باران و وزش باد

- پایش آفت شته و سن در مزارع غلات به‌جز در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه به دلیل بارش باران و وزش باد

- استفاده از کودهای ازته به‌صورت سرک در مزارع غلات پاییزه قبل از آغاز بارش

- بازدید مزارع جهت مراقبت و رصد علائم آلودگی به بیماری‌ها (به‌ویژه زنگ زرد و قهوه­ای) بعد از اتمام بارش

دامداری و طیور:

- تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری‌ها و دامداری‌ها به‌خصوص به هنگام شب با توجه به نوسانات دمایی

- خودداری از ورود دام به مناطق مرتفع با توجه به بارش باران و وزش باد و احتمال وقوع صاعقه در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه

- خودداری از چرای دام در حاشیه مسیل‌ها و رودخانه‌ها در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه به دلیل بارش باران و وزش باد

زنبورداری:

- محافظت از کندوهای زنبورعسل در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه به دلیل بارش باران و وزش باد

- هماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سم‌پاشی به‌ویژه با حشره‌کش‌ها

منابع طبیعی:

- خودداری از برپایی چادر و اقامت در حاشیه مسیل‌ها و رودخانه‌ها با توجه به وقوع بارش در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه

شیلات:

- جلوگیری از ورود سیلاب و باران به استخرهای پرورش ماهی به‌خصوص در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه به دلیل بارش باران

 

استان‌های اصفهان و یزد:

باغبانی:

- احتیاط در انجام عملیات محلول‌پاشی و سم‌پاشی در استان اصفهان از روز دوشنبه تا جمعه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد

- کنترل دما، رطوبت، تهویه مناسب و بستن دریچه‌ها در گلخانه‌ها با توجه به نوسانات دمایی

- در صورت مشاهده آفت شب‌پره مینوز گوجه‌فرنگی در گلخانه با مشورت کارشناسان جهاد کشاورزی به کنترل این آفت اقدام شود.

- جهت تقویت درختان میوه و زیتون بعد از تشکیل میوه از ترکیبات اسید هیومیک همراه با آبیاری استفاده شود.

- جهت جلوگیری از ریزش میوه‌های زیتون و مرکبات در باغچه‌های مناطق مسکونی نسبت به محلول‌پاشی با محلول غذایی فروت ست در طی روزهای صاف و آفتابی که قابلیت جذب مواد توسط درختان بیشتر است اقدام کنند. (احتیاط در استان اصفهان از روز دوشنبه تا جمعه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد)

- پسته‌کاران در صورت مشاهده آفات پسته (سنک‌ها و سن قرمز و پروانه میوه‌خوار پسته) با مشورت کارشناسان در روزهای بدون باد و بارندگی با سموم کم‌خطر به کنترل این آفات اقدام کنند. (احتیاط در استان اصفهان از روز دوشنبه تا جمعه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد)

- با توجه به ابرناکی در هفته جاری و مهیا بودن شرایط برای طغیان آفات کرم برگ‌خوار (لیسه) و زنبور مغزخوار بادام با مشورت کارشناسان به کنترل این آفات اقدام شود. (احتیاط در استان اصفهان از روز دوشنبه تا جمعه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد)

- در باغ‌های انار به علت رطوبت هوا امکان طغیان شته وجود دارد لذا فعلاً از حذف پاجوش‌های انار خودداری شود.

- هم‌اکنون زمان مناسبی جهت هرس خشکه بری تمام درختان است. هرس در زیتون نیز باعث افزایش تولید می‌شود.

- انگورکاران جهت جلوگیری از شیوع قارچ سفیدک انگور به تنک برگ یا هرس سبز درختچه‌های انگور اقدام کنند. ضمناً در صورت مشاهده آفت زنجرک مو با مشورت کارشناسان به کنترل آفت اقدام شود.

- به کلیه باغداران توصیه می‌شود در ابتدای فصل رویش از کاربرد سموم قوی برای کنترل آفات خودداری شود. چون ضمن ایجاد مقاومت در آفت‌ها حشرات مفید باغ را نیز از بین می‌برند.

- مبارزه با شته‌های درختان بادام با سموم مناسب و احتیاط در استان اصفهان از روز دوشنبه تا جمعه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد

- مبارزه با نسل اول کرم خوشه خوار انگور از روز چهارشنبه مورخ 12 اردیبهشت‌ماه 97 به مدت یک هفته و احتیاط در استان اصفهان از روز پنج‌شنبه تا جمعه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد

- مبارزه با آفت کرم خراط نسبت به پوشاندن سوراخ‌های لاروی با خمیر سمی و تهیه تله‌های فرمونی

- باغداران خرما نسبت به طعمه پاشی درختان خرما با توجه به شروع فعالیت آفت سوسک کرگدنی خرما اقدام کنند.

- با توجه به کمبود بارش‌ها باغداران عزیز از مصرف کودهای ازته خودداری و از کودهای آلی و پتاسه استفاده کنند.

- زیتون‌کاران در صورت مشاهده حالت پنبه‌ای که نشانه حضور آفت پسیل زیتون است با سم دیازینون یا مالاتیون نسبت به سم‌پاشی درختان زیتون خود اقدام نمایید و احتیاط در استان اصفهان از روز دوشنبه تا جمعه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد

زراعی:

- کوددهی مزارع کلزا متوقف و بعد از تغییر رنگ 50 تا 60 درصد بوته‌ها نسبت به برداشت محصول اقدام شود.

- مصرف کود سولوپتاس و محلول‌پاشی در مزارع گندم و جو جهت افزایش استحکام ساقه و مقاومت در برابر ورس در روزهای با هوای آرام انجام شود.

- با توجه به وزش باد و احتمال ورس یا خوابیدگی در مزارع گندم و جو در صورت امکان فعلاً آبیاری انجام نشود.

- با توجه به وزش باد در این هفته گندم‌کاران از مزارع گندم بازدید داشته و در صورت مشاهده طغیان آفت سن با مشورت کارشناسان کشاورزی به کنترل این آفت اقدام کنند.

- کشاورزان جهت کشت سورگوم و پنبه در اسرع وقت نسبت به کشت این محصولات اقدام کنند.

- زارعان گندم‌کار جهت مبارزه با پوره سن گندم با کارشناسان جهاد کشاورزی هماهنگی کنند.

- مبارزه با شته مومی کلزا و احتیاط در استان اصفهان از روز دوشنبه تا جمعه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد

دامداری:

- تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری‌ها و دامداری‌ها به‌خصوص به هنگام شب با توجه به نوسانات دمایی

- احتیاط از ورود دام به مناطق مرتفع با توجه به بارندگی‌های رگباری و وزش باد و احتمال وقوع صاعقه در استان اصفهان از روز دوشنبه تا جمعه

- احتیاط در چرای دام در حاشیه مسیل‌ها و رودخانه‌ها در استان اصفهان از روز دوشنبه تا جمعه به دلیل بارش پراکنده

زنبورداری:

- محافظت از کندوهای زنبورعسل در مقابل باران و وزش باد در استان اصفهان از روز دوشنبه تا جمعه به دلیل بارش پراکنده

- هماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سم‌پاشی به‌ویژه با حشره‌کش‌ها

شیلات:

- پرورش‌دهندگان ماهیان گرم‌آبی و سردآبی در روزهای با وزش باد به همراه گردوخاک از غذادهی ماهی‌ها خودداری شود.

- پرورش‌دهندگان ماهیان سردآبی اگر دمای استخر بیش از 20 درجه سانتی‌گراد باشد از غذادهی خودداری و در دمای بین 18 تا 20 درجه یک وعده غذادهی و در دمای زیر 18 درجه دو وعده غذادهی در روز و طی عصر و شب هوادهی انجام شود.

- برای استخرهای ماهیان سردابی که آب هفتگی دارند حداقل 50 درصد آب استخر تعویض شود و غذادهی در صبح انجام شود. ضمن اینکه بهتر است با توجه به روند افزایش دما سریع‌تر نسبت به صید و فروش ماهیان سردابی اقدام شود.

 

استان‌های خراسان شمالی و خراسان رضوی:

باغبانی:

- خودداری از انجام عملیات محلول‌پاشی و سم‌پاشی در استان خراسان رضوی در روز دوشنبه به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد شدید و احتیاط در روز سه‌شنبه به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد و در استان خراسان شمالی احتیاط در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد

- تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه‌ها، مرغداری‌ها، سالن‌های پرورش قارچ و انبارها با توجه به نوسانات دمایی

- استفاده از قیم برای شاخه‌های درختان جهت محافظت در برابر باد

- آتش زدن سرشاخه‌های هرس شده سال‌های قبل برای از بین رفتن لارو کرم خراط

- باغ‌هایی که شکوفه‌ها باز شده‌اند تا ریزش گلبرگ‌ها از سم‌پاشی جلوگیری شود

زراعی:

- کودپاشی اوره و پتاس در مزارع

- بازدید مزارع جهت مراقبت و علائم آلودگی به بیماری‌ها به‌خصوص زنگ زرد و قهوه‌ای

دامداری و طیور:

- تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری‌ها و دامداری‌ها به‌خصوص به هنگام شب با توجه به نوسانات دمایی

- احتیاط از ورود دام به مناطق مرتفع با توجه به بارندگی‌های رگباری و احتمال وقوع صاعقه در استان خراسان رضوی در روز دوشنبه به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد شدید و احتیاط در روز سه‌شنبه به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد و در استان خراسان شمالی احتیاط در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد

- احتیاط در چرای دام در حاشیه مسیل‌ها و رودخانه‌ها در استان خراسان رضوی در روز دوشنبه به دلیل بارش پراکنده باران و در روز سه‌شنبه به دلیل بارش پراکنده باران و در استان خراسان شمالی در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه به دلیل بارش پراکنده باران

زنبورداری:

- محافظت از کندوهای زنبورعسل در مقابل باران و وزش باد

- هماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سم‌پاشی به‌ویژه با حشره‌کش‌ها

شیلات:

- جلوگیری از ورود سیلاب و باران به استخرهای پرورش ماهی

- رعایت نکات بهداشتی در مزارع پرورش ماهی جهت جلوگیری از بروز بیماری‌ها

منابع طبیعی:

- حفظ و ذخیره رطوبت خاک و انجام عملیات مالچ‌پاشی

 

استان‌های خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان و کرمان:

باغبانی:

- احتیاط در انجام عملیات محلول‌پاشی و سم‌پاشی در استان خراسان جنوبی در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد و در استان کرمان در روز دوشنبه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد و خودداری در روز چهارشنبه به دلیل وزش باد شدید و در استان سیستان و بلوچستان خودداری در روز جمعه به دلیل وزش باد شدید

- تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه‌ها، مرغداری‌ها، سالن‌های پرورش قارچ و انبارها با توجه به نوسانات دمایی

- زمین­هایی که قراراست به کشت صیفی‌جات اختصاص یابد در صورت نیاز با کود حیوانی و فسفره از هم‌اکنون تقویت شود.

- جهت مبارزه با مگس خربزه زمین‌هایی که برای کشت صیفی‌جات در نظر گرفته شده به‌وسیله دیسک و چنگک شخم زده شوند.

زراعی:

- کشاورزان گندم‌کار و جوکار که مزارع آن‌ها در مرحله تشکیل ساقه است نسبت به تغذیه مزارع با کودهای کم‌مصرف و پرمصرف و کشاورزانی که مزارع آن‌ها در مرحله تشکیل خوشه و غلاف است نسبت به کودآبیاری مزارع با سولفات پتاسیم قابل حل در آب به‌صورت کودآبیاری اقدام کنند.

- با توجه به نزدیک شدن به فصل برداشت غلات و کلزا کشاورزان محترم نسبت به اندیشیدن تمهیدات لازم جهت برداشت محصول و جلوگیری از کاهش ضایعات احتمالی ناشی از خلل در فرایند برداشت اقدام لازم را مبذول فرمایند.

- مبارزه با علف‌های هرز مزارع کلزا، گندم و جو و احتیاط در استان خراسان جنوبی در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد و در استان کرمان در روز دوشنبه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد و خودداری در روز چهارشنبه به دلیل وزش باد شدید و در استان سیستان و بلوچستان خودداری در روز جمعه به دلیل وزش باد شدید

زنبورداری:

- هماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سم‌پاشی به‌ویژه با حشره‌کش‌ها

- محافظت از کندوهای زنبورعسل در مقابل باران و وزش باد

دامداری و مرغداری:

- انجام پشم‌چینی گوسفندان

- تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری‌ها و دامداری‌ها با توجه به نوسانات دمایی

- احتیاط در ورود دام به مناطق مرتفع با توجه به بارندگی‌های رگباری و احتمال وقوع صاعقه در استان خراسان جنوبی در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد و در استان کرمان در روز دوشنبه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد و خودداری در روز چهارشنبه به دلیل وزش باد شدید و در استان سیستان و بلوچستان خودداری در روز جمعه به دلیل وزش باد شدید

- خودداری از چرای دام در حاشیه مسیل‌ها و رودخانه‌ها در استان خراسان جنوبی در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه به دلیل بارش پراکنده و در استان کرمان در روز دوشنبه به دلیل بارش پراکنده

شیلات:

- محدودیت در عملیات صیادی طی روزهای دوشنبه تا چهارشنبه به‌ویژه در نواحی شرقی دریای عمان

 

استان‌های فارس، بوشهر و هرمزگان:

باغبانی:

- احتیاط در انجام عملیات محلول‌پاشی و سم‌پاشی به دلیل وزش باد

- تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه‌ها، مرغداری‌ها، سالن‌های پرورش قارچ و انبارها با توجه به نوسانات دمایی

- پایش باغ‌های مرکبات برای شپشک مرکبات

- با توجه به‌احتمال شیوع و طغیانی شدن لارو مغز خوار بادام باغداران بادام نسبت به جمع‌آوری بادام‌های باقی‌مانده در باغ‌های خود اقدام کنند.

- انجام روش‌های مبارزه غیرشیمیایی جهت کاهش خسارت مگس میوه مدیترانه‌ای

- جمع‌آوری بادام‌های باقی‌مانده در باغ‌های خود

- رمزه نخیلات با کود سولفات آمونیوم

زراعی:

- پایش آفت سن و بیماری زنگ و سیاهک گندم در مزارع گندم

- عملیات پایش شته مومی در مزارع کلزا و گلرنگ

- بازدید مزارع جهت مراقبت و رصد علائم آلودگی به بیماری‌ها (به‌ویژه زنگ زرد و قهوه­ای)

دامداری و مرغداری:

- کنترل و تنظیم دما و رطوبت و تهویه دامداری‌ها و مرغداری‌ها با توجه به نوسانات دمایی

زنبورداری:

- هماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سم‌پاشی به‌ویژه با حشره‌کش‌ها

 

استان‌های ایلام و خوزستان:

باغبانی:

- احتیاط در انجام عملیات محلول‌پاشی و سم‌پاشی از روز پنج‌شنبه تا جمعه به دلیل بارش پراکنده

- تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه‌ها، مرغداری‌ها، سالن‌های پرورش قارچ و انبارها با توجه به نوسانات دمایی

- با توجه به کمبود منابع آبی در خصوص کنترل هرز آب‌ها و آب‌های ورودی به هر مزرعه کنترل نهایی انجام شود.

- انجام عملیات تلقیح نخیلات

- مبارزه با سفیدک در انگور

زراعی:

- در خصوص آبیاری مزارع پس‌کار به‌منظور حفظ وزن هزار دانه، آبیاری الزامی است.

- مزارع کلزا برای جلوگیری از ریزش هرچه زودتر در برنامه برداشت دیده شود

دامداری و مرغداری:

- کنترل و تنظیم دما و رطوبت و تهویه دامداری‌ها و مرغداری‌ها با توجه به نوسانات دمایی

- احتیاط از ورود دام به مناطق مرتفع با توجه به بارندگی‌های رگباری و احتمال وقوع صاعقه از روز پنج‌شنبه تا جمعه

- احتیاط در چرای دام در حاشیه مسیل‌ها و رودخانه‌ها از روز پنج‌شنبه تا جمعه به دلیل بارش پراکنده

زنبورداری:

- محافظت از کندوهای زنبورعسل در مقابل باران و وزش باد

- هماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سم‌پاشی به‌ویژه با حشره‌کش‌ها

پرورش آبزیان:

- هوادهی حوضچه‌های پرورش ماهی

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید