Iranian Agriculture News Agency

"ساداتی نژاد" تاکید کرد:

وزیر جهاد کشاورزی بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌ کارخانجات چغندر و نیشکر برای رسیدن به خواتکایی در تولید شکر تاکید کرد.

ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌ کارخانجات چغندر و نیشکر برای خواتکایی در تولید شکر

به گزارش خبرنگار ایانا، سیدجواد ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی در نشست صمیمی با نمایندگان کارخانجات چغندر و نیشکر، با تاکید بر لزوم یکپارچه سازی تشکل‌ها و اتحادیه های کشاورزی، اظهار کرد: یکی از ضعف‌های حوزه کشاورزی تعدد تشکل ها است.

وی افزود: این تعدد تشکل ها، قانونگذار و مجری قانون را دچار سردرگمی می کند و قدرت تصمیم گیری را در این بخش که با غذای مردم سر و کار دارد، کاهش می دهد.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به این که کارخانجات چغندر و نیشکر کشور دارای ظرفیت خوبی برای تولید و خوداتکایی در شکر هستند، تصریح کرد: ما باید از ظرفیت‌های حوزه کشاورزی به ویژه کارخانجات چغندر و نیشکر استفاده کنیم.

گفتنی است، در این نشست نمایندگان کارخانجات چغندر و نیشکر مشکلات، پیشنهادات و نظرات خود را ارائه کردند.

 

 

 

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید