Iranian Agriculture News Agency

"وفابخش" در گردهمایی سراسری آغاز سال زراعی سال جدید:

معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی گفت: پایداری کشاورزی در گرو توجه به دو مقوله الگوی کشت و بهره‌وری است و غفلت از هر کدام می‌تواند فعالیت کشاورزی را شکننده و دچار نوسانات غیر طبیعی کند.

پایداری کشاورزی در گرو توجه به الگوی کشت و بهره‌وری است

به گزارش خبرنگار ایانا، جواد وفابخش معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی در گردهمایی سراسری آغاز سال زراعی 1401-1400 که امروز در سالن خوشه وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد، اظهار کرد: زیر بخش زراعت دارای 91.7 میلیون تن (69 درصد تولیدات کشاورزی) تولید است و سطح زیر کشت محصولات زراعی 12.1 میلیون هکتار بوده که 5.8 میلیون هکتار آن آبی و 5.9 میلیون هکتار نیز دیم است.

وی افزود: تولیدات مهم بخش زراعت شامل غلات به میزان بیش از 23 میلیون تن، نباتات علوفه‌ای بیش از 25 میلیون تن، حبوبات بیش از 788 هزارتن، محصولات صنعتی بیش از 14 میلیون تن و سبزیجات و محصولات جالیزی بیش از 28 میلیون تن است.

وفابخش با بیان این که در سال 99، بارش باران به صورت ناهنجار بر مزارع بارید و باعث عدم رشد به موقع محصولات زراعی شد، تصریح کرد: در این شرایط مدیریت محصول در مزرعه دشوار می‌شود، به خصوص در شرایط کشت دیم که نیاز آبی آن از باران تامین می‌شود.

وی با بیان این که در 9 سال گذشته به طور میانگین سالانه 367 هزار تن بذر گندم تدارک دیده می شده است، عنوان کرد: در سال زراعی جدید 355 هزار تن بذر گندم تدارک دیده شده و به دست کشاورزان رسانده می‌شود.

معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی افزود: حدود 56 درصد از بذر مورد استفاده کشاورزان، بذر خودمصرفی است که در حال حاضر تیمار و بذرمال این بذور در حال انجام است.

وی با اشاره به این که تنوع رقم در حوزه گندم بسیار خوب بوده است، گفت: 4 رقم جدید توسط موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر و نهال معرفی و امسال وارد چرخه تولید شده است و این پشتیبانی در تامین بذر باعث شده روند کیفی تولید گندم در کشور ارتقا یابد.

وفابخش ادامه داد: در کشت دیم نیز 78 رقم زراعی معرفی شده که 44 رقم از آن مربوط به گندم نان و دروم بوده است.

وی تاکید کرد: باید مزارع را از نظر ژنتیک، مدیریت مزرعه و ایجاد مزارع خوب ارتقا دهیم و بر روی توسعه مزارع کار کنیم.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان این که کشاورزی قراردادی در بحث گندم بسیار حائز اهمیت است، خاطرنشان کرد: باید بر روی تغذیه گندم در مزارع و مراقبت از آن کار کنیم چراکه حدود دو سال است به دلیل افزایش قیمت کود با کم مصرفی این نهاده مواجه هستیم.

وی با اشاره به این که مشکلی در تامین بذر در کشور نداریم، عنوان کرد: بذر محصولات سردسیر بیش از نیاز کشور است و تنوع در بذر محصولات گرمسیر هم بسیار بالا است اما در خوزستان و کرمانشاه تنها در صورت تخصیص آب اجازه کشت داده خواهد شد.

وفابخش در رابطه با کشت جو تصریح کرد: ایران از خاستگاه‌های تولید جو محسوب می‌شود و با کمی توجه به آن می‌توانیم وضعیت خوبی در تولید این محصول داشته باشیم.

وی در خصوص کشت چغندرقند پاییزه گفت: کشت چغندرقند در پاییز مصرف آب این محصول را کاهش می‌دهد و بذر آن به میزان مورد نیاز تدارک دیده شده است.

معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی در رابطه با توسعه کشت در دیم‌زارها یادآور شد: طبق یک تفاهم نامه با ستاد اجرایی فرمان امام (ره) سال گذشته 650 هزار هکتار از اراضی دیم به صورت پایلوت زیر کشت رفت و امسال هم با تاکید مقام معظم رهبری روند تولید در دیم زارها تسریع خواهد شد.

وی افزود: سال گذشته کشت در دیمزارها به صورت پایلوت در 6 استان کشور انجام شد که امسال به 15 استان افزایش خواهد یافت.

وفابخش با بیان این که امسال اولین سالی بود که صادرات بذر داشتیم، خاطرنشان کرد: صادرات بذر استمرار خواهد داشت و استان اردبیل و خوزستان می‌توانند در این زمینه پیشرو باشند.

وی افزود: لیبل گذاری بذور ما بین المللی است و سیاست‌های کلان کشور این اجازه را به ما می‌دهد که در مسئله صادرات بذور ورود کنیم.

معاون وزیر جهاد کشاورزی تاکید کرد: مدیریت کلان کشور بدون توجه به برنامه الگوی کشت همواره مخاطره آمیز و مغایر با مدیریت منابع و ناسازگار با توان سرزمینی است.

وی افزود: پایداری کشاورزی در گرو توجه به دو مقوله الگوی کشت و بهره‌وری است و غفلت از هر کدام می‌تواند فعالیت کشاورزی را شکننده و دچار نوسانات غیر طبیعی کند.

وفابخش خاطرنشان کرد: ضمانت اجرایی الگوی کشت با مدیریت سازگار تخصیص آب و قیمت تمام شده محصول در مناطق مختلف کشور و اختصاص حمایت های دولتی به توسعه زیرساخت های جایگزین قابل دستیابی است.

وی ادامه داد: سازماندهی تولید قراردادی توسط شرکت‌های حرفه‌ای به ارتقا فعالیت های کشاورزی کمک می کند؛ دراین صورت شیوه‌های رایج به حداقل امکانات و پرسنل نیاز خواهد داشت.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید