Iranian Agriculture News Agency

میرعرب رضی خبر داد:

مجری طرح زیتون وزارت جهاد کشاورزی، گفت: آمارهای تولید میوه زیتون در سال گذشته رشد 32 درصدی را نسبت به میانگین سال های قبل نشان می دهد.

رشد 32 درصدی تولید میوه زیتون در سال 99

جواد میرعرب رضی، مجری طرح زیتون وزارت جهاد کشاورزی در گفتگو با خبرنگار ایانا با اشاره به رشد 20 درصدی تولید روغن زیتون در سال 99 در مقایسه با میانگین 7 سال گذشته، گفت: تولید روغن زیتون در سال گذشته به 8هزار و 906 تن رسیده است.

وی ادامه داد: البته  آمارها تولید میوه زیتون در سال گذشته نیز رشد 32 درصدی را نسبت به میانگین سال های قبل نشان می دهد.

میرعرب رضی با اشاره به اینکه صادرات کنسرو زیتون در سال 98 افزایش 24 برابری نسبت به سال 92 داشته است، تصریح کرد: اصلاح باغات زیتون نیز یکی از مواردی است که در افزایش بهره وری این باغات بسیار موثر است که با بازجوان سازی باغات و پیوند درختان مسن با ارقام جدید سعی در افزایش تولید محصول داشته ایم.

وی یادآور شد: تاکنون اعتباری بالغ بر 250 میلیارد ریال در دهه 90 به منظور انجام عملیات اصلاح باغ های زیتون از محل اعتبارات طرح و کمک های فنی و اعتباری به کشاورزان تخصیص داده شده است.

مجری طرح زیتون با اشاره به اصلاح باغات زیتون در سال گذشته، افزود: در سال 1399 بر اساس برنامه ششم توسعه کشور، اصلاح سطح 11790 هکتار باغ زیتون در دستور کار قرار گرفت.

به گفته میرعرب؛ پیش‌نویس طرح 10 ساله زیتون در برنامه هفتم و هشتم (1409-1400) تهیه‌شده که علاوه بر موارد آموزشی و تحقیقاتی مرتبط با زیتون سعی شده در زنجیره ارزش این محصول کمک حال بهره برداران این بخش باشد، همچنین در مقوله استاندارسازی روغن نیز در سازمان استاندارد پیگیری های لازم را مطابق با آنچه به نفع مصرف کننده است را انجام داده ایم.

وی ادامه داد: نقش وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی در این «طرح 10 ساله زیتون در برنامه هفتم و هشتم»، بسیار پررنگ دیده شده و مقوله احداث و حمایت از توسعه باغات متراکم به عنوان باغات مدرن در دستور کار است؛ همچنین ارتقاء ضریب مکانیزاسیون و روش‌های تولید محصول سالم زیتون در مواجعه با آفت و بیماری ها از جمله موارد موثر در طرح توسعه و اصلاح باغات زیتون است.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید