Iranian Agriculture News Agency

اصغری خبر داد:

مدیرکل دفتر محصولات علوفه ای و جالیزی معاونت زراعت وزارت جهاد کشاورزی گفت: در سال 99، صادرات 4.5 میلیون تن محصولات سیزی و صیفی کشور حدود 1.3 میلیارد دلار ارزآوری داشته است.

ارزآوری 1.3 میلیارد دلاری صادرات محصولات سبزی و صیفی ایران

حسین اصغری مدیرکل دفتر محصولات علوفه ای و جالیزی معاونت زراعت وزارت جهاد کشاورزی در گفتگو با خبرنگار ایانا با اشاره به اینکه بذر مهمترین نهاده در کشت محصولات زراعی به شمار می‌رود، گفت: تا سال 96 بخش عمده‌ای از بذور سبزی و صیفی فضای باز کشور از طریق واردات تامین می‌شده است.

 وی با بیان اینکه در سال 96 بذر وارداتی سبزی و صیفی ۶۰ درصد نیاز کشور را تامین می کرده است، گفت: نیاز سالانه بذر سبزی و صیفی در کشور حدود ۴ هزار تن برآورد می‌شود.

مدیرکل دفتر محصولات علوفه ای و جالیزی  با بیان این که تا سال ۹۷ متوسط 3 ساله واردات بذر سبزی و صیفی ۲۱۰۰ تن بوده است، یادآورشد: پس از تغییرات نرخ ارز در سال ۹۸ و با پیگیری معاونت زراعت وزارت جهاد کشاورزی، بذر سبزی و صیفی از شمول دریافت ارز ترجیحی مستثنی شده و ارز نیمایی برای واردات آن تخصیص می یابد.

وی با تاکید به اینکه در نظر گرفتن ارز نیمایی برای واردات بذر سبزی و صیفی مهمترین حمایت از تولید داخل به شمار می‌رود، گفت: پس از این اتفاق روند تولید بذر سبزی و صیفی در کشور سرعت بیشتری به خود گرفته است.

به گفته اصغری؛ در سال ۹۹ بر اساس آمار موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر ونهال حدود  ۶۰۰ تن بذر گواهی شده سبزی و صیفی در کشور تولید شده است که البته این میزان مربوط به بذور سبزی و صیفی فضای باز است و در بذور مورد نیاز گلخانه‌ها وابستگی بالایی وجود دارد.

مدیرکل دفتر محصولات علوفه ای و جالیزی با بیان اینکه واردات بذر سبزی و صیفی از ۲ هزار و ۴۰۰ تن در سال ۹۶ به 860 تن در سال ۹۹ کاهش یافته است، گفت: این کاهش، مدیون تصمیم درست حذف ارز دولتی برای واردات این کالاها بوده است.

 وی با بیان اینکه بخش عمده ای از بذور وارداتی برای تولید محصولات صادراتی سبزی و صیفی وارد می شود، تاکید کرد: برنامه معاونت زراعت، حمایت از تولید بذر سبزی و صیفی در کشور با هدف تکیه بر توانمندی شرکت‌های دانش بنیان و استفاده از مزیت های اقلیمی کشور است.

اصغری ادامه داد: سطح زیرکشت سبزی و صیفی در کشور حدود ۸۰۰ هزار هکتار است که  بالغ بر 28.8 میلیون تن محصول از این مزارع تولید می شود که پس از تامین نیاز داخل، بخش قابل توجهی نیز به بازارهای هدف صادر می‌شود.

 وی یادآور شد: در سال ۹۸ حدود 3.7 میلیون تن سبزی و صیفی صادر شده که این میزان در سال 99 به 4.5 میلیون تن رسیده که حدود 1.3 میلیارد دلار ارزآوری داشته است.

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید