Iranian Agriculture News Agency

تقوی مطرح کرد:

مدیرکل دفتر امور گلخانه‌ها، گیاهان زینتی و قارچ خوراکی گفت: حمایت از خوداتکایی تولید و تکثیر بذور هیبرید سبزی و صیفی در داخل کشور با بهره مندی از ظرفیت های علمی و تخصصی و امکانات و منابع داخلی کشور امری بسیار ضروری است.

ضرورت حمایت از تولید و تکثیر بذور هیبرید سبزی و صیفی در کشور

غلامرضا تقوی مدیرکل دفتر امور گلخانه‌ها، گیاهان زینتی و قارچ خوراکی معاونت امور باغبانی با اشاره به اینکه بذر از مهم ترین نهاده های تولید در بخش کشاورزی است، گفت: استفاده از بذور با کیفیت و مرغوب نقش بسیار مهمی در ارتقاء بهره وری منابع آب، دستیابی به حداکثر تولید محصول از اراضی کشاورزی و ارتقای کمی و کیفی محصولات تولیدی دارد. 

وی ادامه داد: در حال حاضر بیش از 95 درصد بذور هیبرید سبزی و صیفی مورد نیاز کشور از طریق واردات تامین  می شود. 

تقوی با اشاره به تکالیف قانونی موجود در قانون برنامه ششم توسعه و برنامه ملی اقتصاد مقاومتی در خصوص تامین امنیت غذایی و توسعه کشت های گلخانه ای، تصریح کرد: بدون تردید تامین نهاده های تولید از جمله تامین بذور هیبرید سبزی و صیفی، اجتناب ناپذیر است.

وی یادآور شد:  با توجه به بررسی آمار واردات بذور هیبرید سبزی و صیفی در چند سال اخیر، سالانه به طور میانگین 80 تا 100 میلیون یورو برای تامین بذور مذکور، ارز از کشور خارج شده است.

تقوی با تاکید بر تبعات منفی وابستگی به واردات بذور هیبرید سبزی و صیفی، افزود: حمایت از خوداتکایی تولید و تکثیر بذور هیبرید سبزی و صیفی در داخل کشور با بهره مندی از ظرفیت های علمی و تخصصی و امکانات و منابع داخلی کشور امری بسیار ضروری است. 

به گفته مدیرکل دفتر امور گلخانه‌ها، گیاهان زینتی و قارچ خوراکی؛ فرایند تخصصی، حمایت از بخش خصوصی برای ورود به این عرصه، ضروری و حائز اهمیت است.

وی ادامه داد:  با توجه به ضرورت و اهمیت موضوع و اقدامات صورت گرفته در چند سال اخیر توسط بخش دولتی و غیردولتی، خوشبختانه دو شرکت داخلی، موفق به تولید بذور هیبرید و معرفی ارقام جدید گلخانه ای در کشور شده اند که براساس آخرین آمار موجود حدود 30 میلیون عدد بذر هیبرید داخلی تولید شده که این عدد کمتر از 5 درصد نیاز کل بذور هیبرید گلخانه ای است.

مدیرکل دفتر امور گلخانه‌ها، گیاهان زینتی و قارچ خوراکی تصریح کرد: قطعا با حمایت های لازم از تولیدکنندگان داخلی می توان به تدریج در یک بازه زمانی 10 ساله، وابستگی به واردات بذور گلخانه ای را کاهش داد.

به گفته تقوی با توجه به ضرورت تامین داخلی بذور هیبرید گلخانه ای، تاکنون تعدادی از متقاضیان بخش غیردولتی برای ورود به عرصه تولید داخلی بذور هیبرید شناسایی شده و جلسات کارگروه مشترک با متقاضیان مذکور به منظور ترسیم نقشه راه همکاری در راستای تحقق اهداف و سیاست های دفتر و رفع چالش ها و موانع احتمالی تولید داخلی بذور هیبرید در کشور برگزار شده است.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید