Iranian Agriculture News Agency

تقوی پیش‌بینی کرد:

مدیرکل دفتر امور گلخانه ها، گیاهان زینتی و قارچ خوراکی پیش‌بینی کرد: 40 میلیون عدد بذر هیبرید سبزی و صیفی گلخانه‌ای در سال جاری تولید شود.

تولید  40 میلیون عدد بذر هیبرید  سبزی و صیفی گلخانه‌ای در سال جاری

غلامرضا تقوی مدیرکل دفتر امور گلخانه ها، گیاهان زینتی و قارچ خوراکی در گفتگو با خبرنگار ایانا با اشاره به تولید بذور هیبرید سبزی و صیفی گلخانه‌ای در داخل کشور، گفت: در سال گذشته میزان تولید بذر هیبرید در کشور حدود 35 میلیون عدد بوده که پیش بینی در سال جاری به 40 میلیون عدد برسد.

وی افزود: بذر مهمترین نهاده تولید در بخش کشاورزی محسوب می‌شود و استفاده از بذور با کیفیت و مرغوب نقش مهمی در بهره وری منابع آب، به دست آوردن حداکثر تولید محصول از اراضی و ارتقای کمی و کیفی محصول تولید شده ایفا می کند.

تقوی با اشاره به ۱۵هزار هکتار سطح زیر کشت سبزی و صیفی گلخانه‌ای در کشور، یادآور شد: با استفاده از بذر هیبرید نسل اول، می توانیم حداقل به میزان 20 تا 30 درصد عملکرد بالاتری را در مقایسه با بذور«op» داشته باشیم و در صورت استفاده از این بذور محصول نهایی از کمیت و کیفیت بالاتری برخوردار است.

تحقق97 درصدی انتقال کشت سبزی و صیفی فضای باز به محیط کنترل شده در سال گذشته 

وی در بخشی دیگری از صحبت های خود، اظهار کرد: براساس بند «پ» ماده 35 قانون برنامه ششم توسعه و  در راستای توسعه گلخانه‌ها، همچنین مطابق برنامه اقتصاد مقاومتی اجرای 1098 هکتار برنامه انتقال کشت بخشی از سبزی و صیفی فضای باز به محیط کنترل شده لحاظ شد که تا پایان سال گذشته ۱۰۶۹ هکتار معادل ۹۷ درصد این برنامه، عملیاتی شده است.

مدیرکل دفتر امور گلخانه ها، گیاهان زینتی و قارچ خوراکی ادامه داد: اجرای برنامه انتقال کشت بخشی از سبزی و صیفی فضای باز به محیط کنترل شده در 1115 هکتار برای سال جاری پیش بینی شده است.

وی با اشاره به اینکه برای سال جاری اصلاح، بازسازی و نوسازی واحدهای گلخانه ای و قارچ خوراکی در سطح  695 هکتار پیش بینی شده است، افزود: براساس برنامه ششم توسعه و برنامه اقتصاد مقاومتی، در سال گذشته 646 هکتار پروژه اصلاح، بازسازی و نوسازی واحدهای گلخانه ای و قارچ خوراکی ابلاغ شده که تا پایان سال گذشته ۷۱۱ هکتار معادل ۱۱۰ درصد پیشرفت انجام کار داشته است.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید