Iranian Agriculture News Agency

به منظور ایجاد باغ های الگویی و سازگاری انجام شد؛

مدیرکل دفتر امور میوه های سردسیری و خشک وزارت جهاد کشاورزی از توزیع 18 هزار نهال و اندام تکثیری از 140 رقم مقاوم و برتر تجاری به منظور ایجاد باغ های الگویی و سازگاری خبر داد.

توزیع 18 هزار نهال و اندام تکثیری از 140 رقم مقاوم و برتر تجاری

داراب حسنی مدیرکل دفتر امور میوه های سردسیری و خشک وزارت جهاد کشاورزی در گفتگو با خبرنگار ایانا درباره برنامه های اجرایی دفتر میوه های سردسیری و خشک، گفت: برای تأمین نهاده­ ها و سیاست ­های حمایتی، توسعه زیرساخت ­ها و تسهیل تولید و عرضه نهال گواهی شده در برنامه اقتصاد مقاومتی و هماهنگی ‌با ‌استان های‌ دارنده ‌زیرساخت ‌تولید ‌نهال‌گواهی‌شده (هسته های‌اولیه‌–‌باغ مادری) برای توزیع  پیوندک/ پایه و نهال گواهی شده، انجام شده است.

وی همچنین یادآور شد: تولید و بهره برداری از انواع نهال و اندامهای تکثیری ارقام برتر تجاری و مقاوم از طریق قرارداد با موسسه تحقیقات علوم باغبانی، همچنین توزیع 18 هزار نهال و اندام تکثیری از 140 رقم مقاوم و برتر تجاری به منظور ایجاد باغ های الگویی و سازگاری از جمله برنامه‌هایی است که اقدام شده است.

حسنی درباره برنامه های اجرایی محصولات سردسیری و خشک، گفت: توسعه باغات در اراضی شیبدار در سطحی بالغ بر 20 هزار هکتار در سال 99-1398 نیز انجام و برنامه ­ریزی و هماهنگی و مبادله موافقتنامه در سطح  17300 هکتار باغ دیم در اراضی شیبدار در سطح 28 استان برای سال جاری نیز صورت گرفته است.

وی تصریح کرد: افزایش عملکرد در واحد سطح و افزایش بهره‌وری در تولید محصولات کشاورزی با اولویت محصولات دارای مزیت نسبی و ارزش صادراتی بالا و ارقام با نیاز آبی کمتر و سازگار با شوری، مقاوم به خشکی و رعایت الگوی کشت مناسب برنامه ریزی شده است که برای این منظور هماهنگی برای تامین 100 هزار پیوندک گردو از منابع داخلی برای اجرای عملیات سرشاخه کاری گردو در استانهای ذیربط انجام شده است.

وی ادامه داد: ایجاد باغات سازگاری انگور با روش سرشاخه کاری و با استفاده از ارقام تجاری مانند سوپریور سیدلس، پرلت، فلیم سیدلس، آتم رویال، ردگلاب و... در 9 استان کشور و در 35 پایلوت در مناطق عمده انگور کاری کشور و  انجام پیوند 60 رقم و ژنوتیپ بادام در باغات سازگاری ایجاد شده در استانهای فارس، همدان و مرکزی نیز اجرایی شده است.

وی با اشاره  به ظرفیت و مزیت های اقتصادی مناطق مختلف کشور برای برنامه ­ریزی تولید محصولات کشاورزی، افزود: هماهنگی برای احداث باغ سازگاری پکان در استان های فارس، خوزستان، گلستان، مازندران و کهکیلویه و بویراحمد، احداث باغ الگویی ارقام تجاری بلوبری و تمشک وارد شده در کشور و سرشاخه کاری باغات گیلاس با ارقام خودگشن به صورت الگویی انجام شده است.

حسنی در بخش دیگری از صحبت های درباره توسعه نفوذ فناوری در بخش کشاورزی با مشارکت بخش خصوصی، گفت: خرید 8 رقم انگور اصلاح شده از پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران با مشارکت بخش خصوصی استان های خراسان رضوی، همدان و قزوین و کاشت این ارقام در شرایط باغ و مقایسه این ارقام با ارقام تجاری داخلی و خارجی انگور از اقدامات دیگر دفتر در سال جاری است.

وی ادامه داد: تهیه و انتقال 15 رقم تجاری پسته از مؤسسات تحقیقاتی و انتقال به استان های غرب و شمال غربی کشور برای احداث باغات الگویی/سازگاری و همچنین حمایت و پشتیبانی از واردات 110 هزار اصله نهال پکان نیز توسط بخش خصوصی انجام شده است.

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید