Iranian Agriculture News Agency

میرعرب خبر داد:

مجری طرح زیتون وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به «طرح کاشت زیتون در مناطق مستعد رشته کوه زاگرس»، گفت: این طرح به سازمان محیط زیست و سازمان جنگل ها ارسال شده و پیگیری عملیات توسعه باغ های زیتون در دست اقدام است.

طرح کاشت زیتون در مناطق مستعد رشته کوه زاگرس

جواد میرعرب رضی مجری طرح زیتون وزارت جهاد کشاورزی در گفتگو با خبرنگار ایانا، درباره توسعه باغ های زیتون در شش ماهه نخست سال جاری، گفت: تهیه برش استانی عملیات توسعه باغ های زیتون در سال جاری به تفکیک سطح عملیات و اعتبار مورد نیاز برای درج در موافقت نامه سال 99 «طرح توسعه و اصلاح باغ های زیتون» و تهیه دستورالعمل نحوه هزینه کرد اعتبارات توسعه انجام شده است.

وی با اشاره به تهیه «طرح کاشت زیتون در مناطق مستعد رشته کوه زاگرس»، افزود: این طرح به سازمان محیط زیست و سازمان جنگل ها ارسال شده و پیگیری عملیات توسعه باغ های زیتون در دست اقدام است.

مجری طرح زیتون با تاکید بر اینکه در سال 98 میزان سطح توسعه باغ های زیتون حدود 2هزار و 155 هکتار گزارش شده است، ادامه داد: بر اساس برنامه ششم در سال 99، اصلاح باغ های زیتون در سطح 11هزار و 790 هکتار به انجام برسد که تا کنون حدود نیمی از آن انجام شده است.

وی یادآور شد: جمع‌بندی پیشرفت فیزیکی پروژه های اصلاح طرح زیتون در سال 1398 بر اساس موافقتنامه طرح زیتون از محل اعتبارات این موافقت نامه، انجام شده که در مجموع یکهزار و 788 هکتار عملیات هرس، 144.5 هکتار هرس باز جوان‌سازی، 1524 هکتار تغذیه، 828.5 هکتار اصلاح باغ های آفت زده و 101822 اصله پیوند برای تغییر رقم انجام شده است.

میرعرب در بخش دیگری از صحبت های خود درباره مدیریت با آفات و بیماری‌های زیتون، گفت: با توجه به اهمیت موضوع پایش، ردیابی و در صورت نیاز مبارزه با آفت مگس زیتون در کنترل موثر این آفت، با شروع سال 1399 مکاتبات و پیگیری های لازم در خصوص برگزاری جلسات کمیته ملی گیاهپزشکی با موضوع آفت مگس زیتون در سازمان حفظ نباتات کشور و زیر کمیته های مرتبط در استان های گیلان، زنجان و قزوین انجام شده است.

مجری طرح زیتون تصریح کرد: در این خصوص، گزارش‌های ایستگاه های پایش و ردیابی هر 5 روز یکبار دریافت و نسبت به بررسی و تحلیل وضع موجود اقدام شده و همچنین از محل اعتبارات طرح زیتون بخشی به اصلاح باغ های آفت زده در سه استان گیلان، قزوین و زنجان تخصیص داده شده است. 

میرعرب با اشاره به تصویب موافقت نامه اعتبارات طرح زیتون در سال 99، بیان کرد: برای اساس این موافقت نامه مبلغ بیست میلیارد و دویست و پانزده میلیون ریال اعتبار برای عملیات اصلاح و مبارزه با باغ های آفت زده در سطح 2108 هکتار در نظر گرفته شده است.

وی یادآور شد: تهیه پیش نویس طرح 10 ساله زیتون در برنامه هفتم و هشتم (1409-1400) نیز پس از طی دو مرحله اخذ نظرات موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی موارد در حال اصلاح و تکمیل است.

رشد 43 درصدی تولید زیتون

مجری طرح زیتون درباره میزان تولید میوه زیتون، گفت: میزان تولید کل محصول زیتون در کشور بر اساس آخرین آمار اخذ شده از استانها برابر با 147هزار و 224 تن در سال 1398بوده است که نسبت به مدت مشابه در سال 97 برابر با 43 درصد رشد در تولید را شاهد بوده ایم.

وی ادامه داد: از میزان147هزار و 224 تن میوه زیتون تولید شده ، 47 درصد وارد فرآیند روغن‌کشی زیتون شده و از این مقدار 11648 تن روغن‌زیتون استحصال شده که میزان تولید روغن‌زیتون در سال 98 در مقایسه با سال قبل از آن رشد 38 درصدی داشته است.

میرعرب با اشاره به تولید کنسرو زیتون در کشور، بیان کرد: از میزان 147هزار و 224 تن میوه زیتون تولید شده در سال 98، 53 درصد از میوه زیتون برای فرآوری و تولید کنسرو زیتون  برداشت شده است. 

وی در بخش دیگری از صحبت های خود به وضعیت استاندارد این محصول اشاره کرد و یادآور شد: پیگیری در خصوص نهایی شدن استاندارد شماره 1446 با عنوان "روغن‌زیتون-ویژگی ها و روش ها " در کمیته ملی خوراک و فرآورد ه هالی کشاورزی با موضوع روغن‌زیتون و ویژگی ها انجام شده است.

مجری طرح زیتون  ادامه داد: درخواست بازنگری و تجدیدی نظر استاندارد شماره  18689 در خصوص "روغن‌زیتون-ارزیابی حسی روغن‌زیتون بکر- روش آزمون و استاندارد شماره 19711 در زمینه "ارزیابی حسی روغن‌زیتون – راهنمای انتخاب، تعلیم،آموزش و پایش ارزیابان حسی و ماهر روغن‌زیتون بکر "و تطبیق آن با استانداردهای شورای بین‌المللی زیتون برای طرح و دفاعیه لازم در جلسات و کمیته های فنی سازمان ملی استاندارد نیز ارائه شده است.

مجری طرح زیتون با تاکید بر اینکه آکرودیته شدن آزمایشگاه فیزیکو شیمیایی روغن‌زیتون توسط دفتر طرح زیتون انجام شده است، بیان کرد: با توجه  به اهمیت روغن‌زیتون و فرآورده های آن، این دفتر  در سال 97 به آزمایشگاه پژوهشکده غذایی سازمان ملی استاندارد ایران، درخواست آکرودیته شدن آزمایشگاه فیزیکو شیمیایی زیتون را ارسال کرده است که پس از ارزیابی و تجزیه وتحلیل نمونه ها، آزمایشگاه مذکور از اردیبهشت ماه سال جاری جزو آزمایشگاه‌های تعیین صلاحیت شده شورای بین‌المللی زیتون قرار گرفت.

وی یادآور شد: با توجه به اهمیت آکرودیته شدن آزمایشگاه‌ها و نقش آن در افزایش کیفیت روغن‌زیتون، نماینده ایران در شورای بین‌المللی زیتون در یکصد و هشتمین اجلاس سراسری شورای بین‌المللی زیتون و در جلسه حضوری با مدیر اجرایی و کارشناس مرتبط با آن شورا، موضوع آکرودیته شدن آزمایشگاه‌های مورد تایید در ایران را مطرح کرده و مقرر شده است تا حمایت‌های لازم از طریق شورای مذکور تا نهایی شدن و دریافت گواهی‌نامه های لازم انجام شود.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید