Iranian Agriculture News Agency

وزارت جهاد کشاورزی پیشنهاد کرد:

وزارت جهاد کشاورزی پیش نویس اصلاح برخی از مواد اساسنامه شرکت شهرک های کشاورزی را به هیئت دولت ارائه کرد.

اصلاح اساسنامه شرکت شهرک‌های کشاورزی

به گزارش ایانا از «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» براساس ماده (۱۹۴) قانون برنامه پنجم توسعه، دولت مکلف است به منظور بهبود وضعیت روستاها در زمینه سیاست گذاری، برنامه‌ریزی، راهبری، نظارت و هماهنگی بین دستگاه های اجرایی، ارتقاء سطح درآمد و کیفیت زندگی روستاییان و کشاورزان و کاهش نابرابری‌های موجود بین جامعه روستایی، عشایری و جامعه شهری، حمایت لازم از اقدامات موردنیاز را به ‌عمل آورد.

اقدام قانونی در جهت ایجاد شرکت شهرک‌های کشاورزی با اصلاح اساسنامه یکی از شرکت‌های مادر تخصصی موجود در چهارچوب سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی به منظور هدایت، راهبری و احداث و توسعه زیرساخت های مجتمع‌های کشاورزی، دامی و شیلاتی، از جمله این اقدامات است.

بر همین اساس، وزارت جهاد کشاورزی به استناد قانون استفساریه اصلاح اساسنامه سازمان‌ها، شرکت‌ها و موسسات دولتی، پیش نویس اصلاح برخی از مواد اساسنامه شرکت شهرک های کشاورزی را که در تاریخ ۷ اسفند ۱۳۹۲ به تصویب مجمع عمومی فوق العاده شرکت مذکور رسیده است، به هیئت دولت ارائه کرده است.

گفتنی است، این پیش نویس مراحل بررسی خود را در کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک هیئت دولت طی می کند.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید