Iranian Agriculture News Agency

جهانساز خبر داد:

رئیس سازمان چای کشور از پرداخت تسهیلات جاری، سرمایه‌ای و مکانیزاسیون به چایکاران خبر داد.

آغاز پرداخت تسهیلات ارزان قیمت به چایکاران

حبیب جهانساز رئیس سازمان چای کشور در گفتگو با خبرنگار ایانا از پرداخت تسهیلات ارزان قیمت یک ساله با کارمزد 4 درصد به چایکاران خبر داد و گفت: از امروز یکشنبه 25 آبانماه 99 پرداخت تسهیلات جاری به ازاء هر هکتار 3 میلیون تومان با اولویت خرید کود و نهاده کشاورزی توسط صندوق حمایت از توسعه چای پرداخت می‌شود.

وی ادامه داد: این تسهیلات از بهاء خرید برگ سبز چایکاران در سال آینده کسر خواهد شد.

رئیس سازمان چای کشور درباره نحوه پرداخت تسهیلات سرمایه‌ای به چایکاران، خاطرنشان کرد: تسهیلات سرمایه ای 4 درصد با باز پرداخت 4 ساله نیز به چایکاران پرداخت می شود.

وی ایادآور شد: برای احیاء باغات چای، به ازای هر هکتار 18 میلیون تومان، هرس کف‌بُر 12 میلیون تومان و هرس کمرُبر 8 میلیون تومان تسهیلات پرداخت می‌شود.

جهانساز با اشاره به اهمیت مکانیزاسیون در باغات چای، گفت: چایکاران برای مکانیزاسیون برابر فاکتور ارائه شده تسهیلات 4 درصد با بازپرداخت 4 ساله دریافت می‌کنند.

به گفته رئیس سازمان چای کشور، چایکاران برای دریافت این تسهیلات می‌توانند به ادارات چای شهرستان خود مراجعه و با تکمیل پرونده تسهیلات سرمایه در گردش را بلافاصله از طریق صندوق دریافت کنند.

وی تصریح کرد: تسهیلات سرمایه‌ای با معرفی به بانک‌های توسعه تعاون و بانک مهر ایران با بازپرداخت 4 درصد انجام خواهد گرفت.

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید