Iranian Agriculture News Agency

حسنی پیش‌بینی کرد:

مدیر کل دفتر امور میوه های سردسیری و خشک وزارت جهاد کشاورزی گفت: بر اساس آمار اخذ شده از استان‌ها پیش بینی می‌شود در سال جاری ۳۵۷ هزار تن پسته تولید شود.

تولید 357 هزار تن پسته در سال جاری

داراب حسنی مدیرکل دفتر امور میوه های سردسیری و خشک معاونت امور باغبانی در گفتگو با خبرنگار ایانا با اشاره به اینکه میزان تولید در سال گذشته 278 هزار تن بوده است، اظهار کرد: پارسال، صادرات ۱۱۰ هزار تن پسته،  ۹۷۲ میلیون دلار ارزآوری برای کشور به همراه داشته است.

حسنی ، تصریح کرد: بر اساس آمار اخذ شده از استان‌ها پیش بینی می شود در سال جاری ۳۵۷ هزار تن پسته تولید شود و ضروری است حمایت های لازم از صادرات این محصول انجام شود تا شاهد جهش صادارت این محصول با توجه به جهش تولید پسته باشیم.

مدیرکل دفتر امور میوه های سردسیری و خشک با اشاره به اینکه برنامه های متعددی برای ارتقای تولید پسته در حال اجرا و پیگیری توسط دفتر  امور میوه های سردسیری و خشک، افزود: توسعه باغات مادری، سرشاخه کاری باغات، تغذیه باغات، بررسی سازگاری اقلیمی ارقام و ژنوتیپ­‌های برتر پسته در استان های جدید در حال توسعه و بررسی سازگاری با تغییرات اقلیمی و تنش‌های غیر زنده (کمیت و کیفیت آب قابل دسترس، کیفیت خاک و ...) در استان‌های قدیمی از جمله برنامه های این دفتر در اراتباط با افزایش کمی و کیفی تولید پسته است.

وی ادامه داد: به منظور توسعه علمی-فنی سطوح جدید و تغییر ارقام باغات موجود بالغ بر 20 رقم و ژنوتیپ برتر پسته از پژوهشکده پسته - موسسه تحقیقات علوم باغبانی - و بخش خصوصی پیشرو کشور تهیه و در 23 استان کشور کشت شده است.  

حسنی در ادامه یادآور شد: اشتغال پایدار، درآمدزایی و جلوگیری از مهاجرت از مناطق با شرایط کمی و کیفی ضعیف‌تر آب و خاک از جمله مزایای تولید این محصول است.

مدیرکل دفتر امور میوه‌های سردسیری و خشک در پایان با تأکید بر اینکه در سال 1398 میزان یک میلیون و 954 هزار تن  محصولات زیر بخش باغبانی به ارزش 2726 میلیون دلار به خارج از کشور صادر شده است، گفت: حدود یک میلیون و 250هزار تن به ارزش 1780میلیون دلار مربوط به صادرات محصولات دفتر امور میوه‌های سردسیری و خشک بوده است.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید