Iranian Agriculture News Agency

رسولی عنوان کرد:

مجری طرح خودکفایی کودهای کشاورزی و مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، از توزیع کودهای کشاورزی تولیدی شرکت‌های دانش بنیان از طریق شبکه شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خبر داد.

توزیع کودهای کشاورزی تولیدی شرکت‌های دانش بنیان از طریق شبکه شرکت خدمات حمایتی

به گزارش ایانا، یازدهمین جلسه ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل تولید کودهای کشاورزی از طریق شرکت‌های دانش‌بنیان و فرصت‌ها و مشکلات موجود امروز صبح با حضور مجری طرح خودکفائی کودهای کشاورزی و مدیران عامل این شرکت‌ها مورد بررسی گرفت.

در این جلسه، حمید رسولی مجری طرح خودکفائی کودهای کشاورزی و مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی اظهار کرد: شرکت‌های دانش بنیان ظرفیت‌های خوبی برای تولید کودهای کشاورزی با تکنولوژی نوین دارند که باید در چرخه خودکفائی کودهای کشاورزی دیده شود.

در این نشست که با استقبال مدیران عامل شرکت‌های دانش‌بنیان روبرو شد، همه موارد بررسی و مدیران ضمن ارائه گزارش‌ها از ظرفیت‌های موجود در این شرکت‌ها‌، نظرات خود را به روشنی اعلام کردند.

همچنین نحوه توسعه روابط تجاری با شرکت‌های دانش بنیان و چگونگی پشتیبانی از تولید محصولات آنها و توزیع تولیدات آنها از طریق شبکه بزرگ کارگزاران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در این نشست مورد بررسی و گفتگو قرار گرفت.

گفتنی است‎؛ با ایجاد گروه شرکت‌های دانش بنیان، تعداد گروه‌های کودی در طرح خودکفایی به هفت گروه رسیده است.

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید