Iranian Agriculture News Agency

منصوری خبر داد:

مدیرعامل شرکت شهرک‌های کشاورزی از افزایش 35 هزار هکتاری شهرک‌های کشاورزی در دو اخیر، خبر داد.

افزایش 35 هزار هکتاری شهرک‌های کشاورزی در دو سال اخیر

علی اشرف منصوری در گفتگو با خبرنگار ایانا، اظهار کرد: تاکنون ۲۹۷ شهرک کشاورزی در سطحی بیش از ۴۳ هزار هکتار در استان‌های مختلف کشور ایجاد شده است.

وی، تصریح کرد: سطح شهرک‌های کشاورزی در ابتدای سال ۹۷ حدود 5 هزار و 125 هکتار بوده که در حال حاضر به ۴۰ هزار و ۵۰۰ هکتار رسیده است.

منصوری ادامه داد: یکی از راهبردهای مهم سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و مهمترین اولویت برنامه توسعه بخش کشاورزی در سال جهش تولید، ایجاد و توسعه شهرک‌های کشاورزی است.

وی با تاکید بر اهمیت ایجاد و توسعه شهرک‌های کشاورزی به جهت ارتقاء بهره‌وری از منابع محدود موجود، یادآور شد: امکان کنترل تنش های محیطی، ایجاد ارزش زنجیره ارزش، اشتغال مولد و پایدار، تنظیم بازار داخلی محصولات کشاورزی، توسعه، صادرات و ارزآوری از دیگر اهداف توسعه شهرک‌های کشاورزی است.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های کشاورزی با بیان اینکه در سال‌های اخیر تلاش گسترده‌ای جهت شناسایی و ایجاد شهرک‌های کشاورزی بزرگ مقیاس توسط سازمان‌های جهاد کشاورزی در استان‌های مختلف انجام شده است، گفت: در این‌خصوص می‌توان به ایجاد شهرک گلخانه‌ای 1600 هکتاری مغان، برنامه ریزی برای ایجاد شهرک  یک هزار هکتاری خداآفرین در استان اردبیل، شـهرک گلخانه‌ای یک هزار هکتاری زیردان سیسـتان و بلوچستان. شهرک 490 هکتاری گنـدمبان کرمانشاه، شهرک 190 هکتاری حصارگلی ورامین تهران و شهرک‌های شیلاتی 6500 هکتاری گمیشان گلستان و 2 هزار و 635 هکتاری رودشور بوشهر اشاره کرد.

منصوری با اشاره به اتمام مطالعات آمایش و استعدادیابی شهرک‌های کشاورزی در سطح کشور در سال گذشته، بیان کرد: حاصل این اقدام ملی، زیر بنایی و مهم شناسایی 273 هزار هکتار عرصه مستعد شهرک کشاورزی در کل کشور است.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های کشاورزی ادامه داد: مطالعات طراحی تفصـیلی شهرک‌های کشاورزی از بدو تاسیس تا ابتدای سال 97 در حدود 434 هکتار انجام شده که در طی دو سال گذشته با رشد فزاینده 90 برابری به 40 هزار و 700 هکتار افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه یکی از دغدغه‌های مهم مسـئولین و سـرمایه‌گذاران شهرک‌های کشاورزی، شیوه بهره برداری از واحدها و چگونگی تبیین مناسـبات افقی و عمودی بهره‌برداران این شـهرک‌ها است، یادآور شد: برای اولین بار شـرکت شهرک‌های کشاورزی با انجام مطالعات طراحی نظام بهره‌برداری در سـطح 25 هزار و 900 هکتار، «نظام بهره برداری شـهرک‌های کشاورزی بزرگ مقیاس» را طراحی و تدوین کرده است.

منصوری با تاکید بر اینکه یکی از گلوگاه‌هـای مهم فرآینـد ایجـاد شـهرک‌های کشاورزی «واگـذاری» این شـهرک‌ها به بخش خصوصـی است، گفت: اهمیت این موضوع از آنجا ناشی می‌شود که انتخاب سرمایه‌گذار توانمند، علاقه مند، دارای اهلیت، پیگیر و جدی در احداث سازه و ترجیحـا بومی هر منطقه در قـالب فرآخوان و با مشارکت مسـئولین اسـتان، امری حساس، مهم و بعضا دشوار است.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های کشاورزی ادامه داد: این شرکت با توجه به اهمیت واگذاری ضمن افزایش تعداد و دفعات فراخوان‌ها و گسترش اطلاع رسانی با تنطیم ضوابط و مقررات سـخت گیرانه، زمینه هرگونه سوء اسـتفاده احتمالی و تغییرفعالیت و کاربری را قالب قراردادهای واگـذاری از بین برده است.

وی تصریح کرد: مجموع واگذاری‌های انجام شده تا سال 97 برابر با 600 هکتار بوده که در طی دو سال گذشته با رشد 12 برابری نسبت به 4 سال قبل به 7200 هکتار افزایش یافته است.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های کشاورزی با اشاره به اینکه موتور محرکه ایجاد و توسـعه شـهرک‌های کشاورزی «تسهیلات بانکی» است، یادآور شد: در کنار جذب سـرمایه‌های بخش خصوصـی یکی از عوامل مهم و موثر در رشد فزاینده توسعه شهرک‌های کشاورزی در دو سال گذشته تلاش مضاعف در تامین، رفع موانع اداری و اجرایی، پیگیری مسـتمر و روزانه تمام پرونده‌های تسهیلاتی سرمایه‌گذاران در سطح کشور بوده است.

منصوری یادآور شد: مجموع تسهیلات بانکی جذب شده از 224 میلیارد ریال درابتدای سال 97 با رشد 47 برابری به رقم 10 هزار و 400 میلیارد ریال در ابتدای سال 98 رسیده است؛ هم اکنون نیز معادل مبلغ 35 هزار میلیارد ریال پرونده، آماده تصویب و انعقاد قرارداد در شعب بانک‌ها موجود است.

وی با بیان این که در حال برنامه‌ریزی برای واگذاری 4هزار هکتار اراضی شهرک‌ها در قالب 139 شهرک کشاورزی به سرمایه‌گذاران در سطح کشور هستیم، اظهار کرد: بهره‌برداری از 1367 هکتار شهرک گلخانه‌ای در سطح 27 استان کشور، افتتاح فاز اول شهر شیلاتی رودشور بوشهر در سطح 1260 هکتار و بهره‌برداری از 350 هکتار شهرک زنجیره تخم مرغ جیکا در استان گلستان از جمله برنامه‌های شرکت شهرک‌های کشاورزی در سال جاری است.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید