Iranian Agriculture News Agency

در نهمین جلسه کارگروه خودکفایی کودهای کشاورزی مطرح شد:

ظرفیت های خوبی در تولید داخلی کودهای فسفاته وجود دارد که چنانچه مهم ترین مشکل تولیدکنندگان داخلی که کمبود خاک فسفات است، برطرف گردد، جهش تولید محصولات کشاورزی به ثمر خواهد نشست.

ترسیم برنامه خودکفایی کشور در کودهای فسفاته

به گزارش ایانا، حمید رسولی مجری طرح خودکفایی کودهای کشاورزی و مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در این جلسه که با حضور مدیرعامل و معاونین شرکت معادن خاک فسفات آسفوردی برگزار شد با ترسیم برنامه خودکفایی کشور در زمینه کودهای فسفاته، به نیاز کشور به این نهاده ی با اهمیت و هم چنین ظرفیت های تولید داخلی در این زمینه اشاره نمود. ایشان در ادامه، مهم ترین مشکل تولیدکنندگان داخلی را کمبود خاک فسفات برای تولید کودهای فسفاته برشمرده و از شرکت معادن خاک فسفات آسفوردی همکاری در این زمینه را خواستار شد. مهندس میرحسینی مدیرعامل معادن خاک فسفات آسفوردی با بیان ظرفیت ها و توان آن شرکت در تحویل خاک فسفات به تولیدکنندگان و محدودیت های موجود در کوتاه مدت اشاره نمودند. در این جلسه طرفین تصمیمات موثر و مثبتی در زمینه ی تحویل خاک فسفات به تولیدکنندگان داخلی کودهای فسفاته که طرف قرارداد با شرکت خدمات حمایتی کشاورزی هستند، اتخاذ کردند.

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید