Iranian Agriculture News Agency

حاجی‌وند خبر داد:

سرپرست موسسه تحقیقات علوم باغبانی کشور گفت: از ابتدای امسال تاکنون موسسه تحقیقات علوم باغبانی 13 رقم جدید را معرفی کرده است.

معرفی 13 رقم جدید باغی از ابتدای سال جاری تاکنون

به گزارش خبرنگار ایانا، شکراله حاجی‌وند سرپرست موسسه تحقیقات علوم باغبانی کشور ضمن تشریح وظایف اساسی موسسه و لزوم داشتن تحقیقات کاربردی ، معرفی رقم ، استفاده از ذخائر ژنتیکی ، آموزش و ترویج ، انتقال یافته هایتحقیقاتی تربیت نیروی انسانی، اظهار کرد: از ابتدای امسال تاکنون 13 رقم جدید توسط موسسه تحقیقات علوم باغبانی معرفی شده است.

وی با اشاره به اینکه تاکنون حدود ٥٢ رقم درحوزه باغبانی معرفی شده است، پیش بینی کرد: 220 رقم باغی تا سال 1410 معرفی شود.

سرپرست موسسه تحقیقات علوم باغبانی کشور، تولید هسته‌های اولیه عاری از ویروس را جزو وظایف اصلی موسسه باغبانی برشمرد و افزود:  پژوهشکده میوه های معتدله و سردسیری در این زمینه پیشرو است.

وی با بیان اینکه متاسفانه بیش از ٧٠ درصد یافته‌ها و فناور‌ی‌های نوین  به‌دست بهره برداران نمی‌رسد، افزود: نیازمند پل ارتباطی در این زمینه هستیم که در قالب توسعه تجاری و انتقال یافته ها و همچنین همسویی برنامه های تحقیقاتی با بخش اجرا، قابل دستیابی است.

حاجی‌وند با تاکید بر لزوم اثرگذاری تحقیقات علوم باغبانی برای جلوگیری از تنش های زیستی و غیر زیستی، گفت: با توجه به وضعیت موجود برای کاهش ضایعات باید به بحث صنایع تبدیلی و فناوری پس از برداشت پرداخته شود و سیستم تولید جاری باید به سیستم تولید مطلوب تغییر یابد.

وی، تصریح کرد: واردات ریز میوه‌ها، نهال گواهی‌شده و عاری از ویروس می‌تواند بهره‌برداری تولید را بالا ببرد.

  حاجی‌وند خاطرنشان کرد: ساماندهی کلکسیون‌ها در مراکز تحقیقات استانی، ستاد موسسه و بخش‌های تحقیقات باغبانی در مراکز تحقیقات استانی نیز در دست اقدام است.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید