Iranian Agriculture News Agency

پریچهر پیش‌بینی کرد:

مجری طرح زیتون وزارت جهاد کشاورزی پیش‌بینی کرد: میزان تولید روغن‌زیتون در سال جاری با افزایش 20 درصدی از 7هزار تن در سال گذشته به 8هزار و 400تن برسد.

افزایش 20 درصدی تولید روغن زیتون در سال جاری

سید رحمت اله پریچهر مجری طرح زیتون وزارت جهاد کشاورزی در اولین گردهمایی «باشگاه تولیدکنندگان زیتون بیش از ۵ تن در هکتار» با اشاره به این که در حال حاضر بالغ بر 92هزار هکتار باغ زیتون در کشور وجود دارد، اظهار کرد: امسال 120هزار تن زیتون در کشور تولید شده که این میزان تولید نسبت به سال گذشته 20درصد رشد دارد.

وی پیش‌بینی کرد: میزان تولید روغن‌زیتون در سال جاری با افزایش 20 درصدی از 7هزار تن در سال گذشته به 8هزار و 400تن برسد.

پریچهر، افزایش عملکرد در واحد سطح را از برنامه های افزایش تولید زیتون در کشور عنوان کرد و افزود: باشگاه تولیدکنندگان زیتون بیش از ۵ تن در هکتار، به همین منظور و در راستای ارتقای بهره‌وری و گسترش باغداری اقتصادی تشکیل‌شده است و از تمامی استان‌های کشور برای معرفی تولیدکنندگان برتر دعوت شده  تا تولیدکنندگان نمونه خود را در این زمینه معرفی کنند.

مجری طرح زیتون وزارت جهاد کشاورزی افزود: استفاده از عوامل تولید با استفاده از دانش بومی تولیدکنندگان و ارج نهادن به تولیدکنندگان برتر از دیگر اهداف تشکیل این باشگاه بوده است.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید