Iranian Agriculture News Agency

کرمی:

مدیرکل دفتر ترویج دانش و فناوری کشاورزی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی گفت:شبکه‌سازی و ارتباطات با کنشگران مختلف سبب توسعه بخش کشاورزی خواهد شد.

توسعه بخش کشاورزی با شبکه‌سازی و ارتباطات با کنشگران امکان‌پذیر است

اسماعیل کرمی دهکردی مدیرکل دفتر ترویج دانش و فناوری کشاورزی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در گردهمایی اعضای باشگاه تولیدکنندگان زیتون بیش از 5 تن در هکتار بر لزوم بهره‌برداری حداکثری از توان و ظرفیت جوامع محلی از جمله مددکاران، تسهیلگران، رهبران محلی، کشاورزان پیشرو، جوانان روستایی و تشکل‌های کشاورزی و روستایی تأکید کرد و گفت: شبکه‌سازی و ارتباطات با کنشگران مختلف سبب توسعه بخش کشاورزی خواهد شد.

وی سیاست تولید زیتون در ایران را ایجاد فرصت اقتصادی در مناطق روستایی و بهبود وضعیت تولید این محصول عنوان کرد و ادامه داد: افزایش تولید، بهبود وضعیت بازار مصرف روغن‌زیتون، ارتقاء سطح سلامت و استفاده بهینه از منابع و نهاده‌ها از دیگر سیاست‌های تولید زیتون در کشور است.

مدیرکل دفتر ترویج دانش و فناوری کشاورزی، هدف ترویج کشاورزی و منابع طبیعی در بخش کشاورزی را مداخله‌گری فعال ارتباطاتی در حوزه نظام‌های تولید عنوان کرد و افزود: این مهم با تأکید بر تولید پایدار، امنیت غذایی، تولید غذای سالم، صیانت از منابع طبیعی و محیط‌زیست، مدیریت تنوع زیستی، بهبود زنجیره ارزش محصولات کشاورزی، افزایش تاب‌آوری و سازگاری در برابر بحران‌های محیطی و طبیعی، تسهیل الگوی کشت مناسب، افزایش ضریب مکانیزاسیون و یکپارچه‌سازی باید انجام شود.

وی ادامه داد:  ارتقای دانش و مهارت و تغییر نگرش و رفتار بهره‌برداران؛ همچنین توانمندسازی نیروی انسانی تولیدکننده، بهره‌بردار، تشکل‌های مردمی و کارگزاران اجرایی نیز باید در دستور کار قرار گیرد.

کرمی دهکردی از جمله مسائل و مشکلات تولید زیتون را  عدم دسترسی کافی به ارقام زیتون مناسب، عدم دسترسی به سموم شیمیایی مناسب و باکیفیت، ناپایداری قیمت نهاده‌ها، عدم دسترسی به کودهای مناسب و باقیمت معقول عنوان کرد و اذعان داشت: قدرت چانه‌زنی کم باغدار در تهیه نهاده‌ها به‌صورت فردی و حضور سلف‌خران و واسطه‌های فراوان و همچنین در مواقعی انحصاری بودن در تأمین نهاده‌ها را از دیگر مشکلات این بخش است.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید