Iranian Agriculture News Agency

کشاورز اعلام کرد:

معاون امور زراعت وزرات جهاد کشاورزی، تغییر فصل کشت و توسعه نشاکاری را از سیاست های این وزارت در سازگاری با اقلیم و برای افزایش بهره وری آب اعلام کرد.

تغییر فصل کشت و توسعه نشاکاری برای افزایش بهره وری آب

به گزارش ایانا، نشست دو روزه استان های دیم خیز برای دوره توسعه دیم و کشاورزی حفاظتی در استان خراسان رضوی برگزار شد.

در این نشست، معاون امور زراعت وزرات جهاد کشاورزی با بیان این که هر نسخه در کشاورزی بدون آب معنا ندارد، تصریح کرد: باید بیشتر از آب سبز (باران) استفاده شود و در فضای مدیریت تقاضای آب تصمیم بگیریم.

مهندس عباس کشاورز با بیان این که در حوزه کشاورزی باید با طبیعت سازگار باشیم، چراکه ما در کشور نگران تولید مقطعی هستیم، اظهار کرد: تغییر تاریخ کشت از بهار به پاییز و توسعه کشت نشاکاری از سیاست های وزارت جهاد کشاورزی در سازگاری با اقلیم و برای افزایش بهره وری آب است.

وی خاطرنشان کرد: به منظور بهره وری آب، انرژی، سرمایه و پایداری در کشاورزی، تغییر روش کاشت با اجرای کشاورزی حفاظتی در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی قرار دارد.

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید