Iranian Agriculture News Agency

مهاجر در گفتگو با ایانا مطرح کرد:

مجری طرح دانه‌های روغنی گفت: تا دو ماه دیگر میزان کشت کلزا در مناطق سردسیر به حدود 450 هزار تا 500 هزار هکتار خواهد رسید و امیدواریم تا پایان سال زراعی به 25 درصد از اهداف سه ساله کشت کلزا برسیم.

برنامه سه ساله توسعه 1 میلیون هکتاری کشت کلزا در کشور

علیرضا مهاجر مشاور وزیر جهاد کشاورزی و مجری طرح دانه‌های روغنی در گفتگو با خبرنگار ایانا، در رابطه با  آغاز کشت کلزا در مناطق سردسیر اظهار کرد: کشت کلزا در مناطق سردسیر به‌تازگی شروع شده و ما طبق برنامه‌ریزی‌هایی که انجام داده‌ایم امیدواریم بتوانیم حدود 450 هزار تا 500 هزار هکتار کشت کلزا در این مناطق داشته باشیم.

وی افزود: تاکنون حدود 20 هزار هکتار قرارداد بسته‌شده و تا پایان زمان کشت 2 ماه زمان داریم و امیدواریم بتوانیم تا پایان دو ماه به اهدافمان برسیم.

مهاجر در خصوص برنامه 3ساله کشت کلزا خاطر نشان کرد: طبق برنامه 3 ساله مقررشده یک‌میلیون هکتار کشت کلزا داشته باشیم که از این میزان 500 هزار هکتار در اراضی دیم و 500 هزار هکتار در اراضی آبی است.

وی ابراز امیدواری کرد: با تسریع بخشی به امور استان‌ها و همت کشاورزان کلزاکار، امیدواریم امسال به 25 درصد از اهداف سه‌ساله برسیم. 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید