Iranian Agriculture News Agency

با اجرای برنامه اقتصاد مقاومتی رقم خورد:

مجری طرح زیتون گفت: با اجرای برنامه اقتصاد مقاومتی میزان تولید زیتون 30 درصد در سال گذشته افزایش داشته است.

افزایش 30 درصدی تولید زیتون در کشور

سید رحمت ا... پریچهر مشاور معاون وزیر و مجری طرح زیتون در گفتگو با ایانا با اشاره به برنامه های مصوب اقتصاد مقاومتی وزارت جهاد کشاورزی، گفت: بر اساس این برنامه در سال 97 بالغ بر 2 هزار و 200 هکتار سطح باغات زیتون افزایش یافته و پیش بینی می‌شود در سال جاری  نیز 3 هزار هکتار به سطح این باغات افزوده شود.

وی، تولید دانش بنیان و متکی بر منابع داخلی را از ویژگی های برنامه اقتصاد مقاومتی عنوان کرد و افزود: توسعه و اصلاح باغات زیتون به عنوان یکی از اهداف برنامه های اقتصاد مقاومتی به منظور کاهش وابستگی در روغن، تامین انرژی و سلامت جامعه در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی قرار دارد.

مجری طرح زیتون وزارت جهاد کشاورزی با بیان این که در برنامه اقتصاد مقاومتی، افزایش تولید و ضریب خوداتکایی محصول و روغن زیتون در نظر گرفته شده است، ادامه داد: بهبود وضعیت باغات زیتون و ارایه توصیه های فنی کارشناسان به باغداران، ارتقای سلامت جامعه با استفاده از مصرف روغن زیتون نیز در این برنامه لحاظ شده است.

پریچهر اذعان کرد: استفاده بهینه از منابع آب و نهاده‌ها به ویژه ارتقای بهره وری آب، اقتصادی کردن تولید در روستاها، جلوگیری از مهاجرت روستاییان و در نهایت توسعه پایدار کشاورزی، ایجاد اشتغال مولد با رونق تولید صنایع تبدیلی، تکمیلی، بازار و خدمات وابسته در مناطق روستایی نیز از جمله برنامه های اقتصاد مقاومتی است.

وی با بیان اینکه برنامه اقتصاد مقاومتی 12 ساله و تا افق چشم‌انداز 1404 ادامه خواهد داشت، تصریح کرد: خوشبختانه با اجرای این برنامه در سال 97 میزان تولید زیتون نسبت به سال قبل آن، 30 درصد افزایش داشته است.

مجری طرح زیتون ادامه داد: پیش بینی می شود در سال جاری نیز میزان تولید نسبت به سال گذشته 20 درصد افزایش یابد و میزان تولید روغن زیتون به 8 هزار تن برسد.

وی در پایان افزود: در گذشته تنها در 3 استان محصول زیتون تولید می‌شده که تولید زیتون در حال حاضر در 26 استان کشور انجام می‌شود.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید