Iranian Agriculture News Agency

درگاهی:

رئیس سازمان حفظ نباتات کشور گفت: فائو سال ۲۰۲۰ را سال قرنطینه گیاهی معرفی و ایران را موظف کرده است در سال ۲۰۲۰ برنامه هایی جهت آموزش و شناساندن مباحث قرنطینه گیاهی برای آحاد مردم کشور داشته باشد.

فائو «۲۰۲۰» را سال قرنطینه گیاهی معرفی کرد

به گزارش ایانا و به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، محمدرضا درگاهی با بیان این که قرنطینه گیاهی در هر جامعه ای می تواند امنیت غذایی کشور را تضمین کند، گفت: رعایت مباحث قرنطینه گیاهی در مرزهای کشور، امنیت غذایی مطلوبی را به همراه خواهد داشت.

وی در ادامه افزود: بیش از ۹۰ پست قرنطینه ای در گمرکات، بنادر و فرودگاه های کشور وجود دارد که وظیفه دارند از ورود آفات و بیماری هایی که با محموله ها و محصولات گیاهی وارد کشور می شود، جلوگیری کنند.

درگاهی بیان کرد: در این راستا با توجه به مصوبه سازمان ملل متحد، فائو سال ۲۰۲۰ را سال قرنطینه گیاهی معرفی و ایران را موظف کرده است در سال ۲۰۲۰ برنامه هایی جهت آموزش و شناساندن مباحث قرنطینه گیاهی برای آحاد مردم کشور داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه در این خصوص ستادی در سازمان حفظ نباتات تشکیل شده است، تصریح کرد: وظیفه همکاران من در این ستاد این است که برنامه ها و افق هایی را که در مباحث قرنطینه در کشور با رویکرد اقدامات صورت گرفته در گذشته و برنامه های پیش رو در آینده ترسیم کنند، همچنین این مباحث در مقاطع ابتدائی و در مقاطع تحصیلی دانشگاهی اضافه شود.

درگاهی عنوان کرد: در این خصوص برنامه ای داریم که طرح جامع قرنطینه کشور را که همکاران من با بکارگیری از ظرفیت های تحقیقاتی کشور با مشورت و راهنمایی صاحب نظران در حال انجام هستند تدوین و از طریق وزیر جهاد کشاورزی به دولت ارائه شود تا بتوانیم در بحث قرنطینه نگاه قابل قبولی داشته باشیم و بتوانیم امنیت غذایی کشور را حفظ کنیم.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید