Iranian Agriculture News Agency

مدیرکل محصولات علوفه ای و جالیزی خبر داد:

مدیر کل محصولات علوفه ای و جالیزی وزارت جهاد کشاورزی گفت: برداشت سیب زمینی از مزارع استان های کرمانشاه، لرستان و همدان آغاز شده و این برداشت سبب کاهش قیمت این محصول خواهد شد.

کاهش قیمت سیب زمینی با آغاز برداشت در 3 استان کشور

حسین اصغری مدیر کل محصولات علوفه ای و جالیزی وزارت جهاد کشاورزی در گفت وگو با ایانا با بیان اینکه برداشت سیب زمینی از مزارع استان های کرمانشاه، لرستان و همدان آغاز شده است، اظهار داشت: در هفته گذشته قیمت عمده فروشی سیب‌زمینی در میدان مرکزی تهران 51500 ریال بوده که در هفته جاری به  41250 ریال کاهش یافته است.

او افزود: پیش بینی می شود با افزایش برداشت و عرضه از مزارع استان همدان در روزهای hتی قیمت این محصول در بازار متعادل شود.

مدیر کل محصولات علوفه ای و جالیزی معاونت امور زراعت با بیان این که بارندگی های شدید و سیل در ماه‌های گذشته موجب آبگرفتگی و خسارت به برخی مزارع سیب‌زمینی استان های خوزستان و گلستان (مناطق عرضه کننده سیب زمینی در دوره کشت بهاره) شد و کاهش عملکرد را به همراه داشت، یادآوری کرد: همچنین وضعیت آب و هوایی و بارندگی های آخر  سال 97  و برودت هوا در اوایل سال جاری سبب  تاخیر در کشت تابستانه سیب زمینی در استان های کرمانشاه و همدان و در نهایت موجب تاخیر 2 تا 3 هفته‌ای زمان برداشت این محصول در این استان ها شد.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید