Iranian Agriculture News Agency

معاون وزیر جهاد کشاورزی پیش بینی کرد:

معاون باغبانی وزیر جهاد کشاورزی گفت : برآورد می‌شود در سال جاری میزان برداشت قارچ خوراکی به 177هزار تن برسد.

تولید 177 هزار تن قارچ خوراکی در سال جاری

محمدعلی طهماسبی معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی در گفتگو با خبرنگار ایانا با اشاره به پیش‌بینی تولید 177هزار تن قارچ خوراکی در سال جاری، گفت: در سال 97 ، میزان تولید قارچ در کشور حدود 165 هزار تن بوده است.

وی افزود: استان تهران با 36 هزار تن تولید، دارای رتبه اول و استان البرز  با 25 هزار تن تولید  دارای رتبه دوم است و پس‌ از آن استان‌های خراسان رضوی، فارس، اصفهان و قزوین با مجموع 42,7 هزار تن تولید قرار دارند.

طهماسبی خاطرنشان کرد: بیش از 70 درصد قارچ خوراکی کشور در استان‌های یادشده و بقیه در سایر استان‌ها تولید می‌شود.

معاون وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: ایران دارای رتبه ششم تولید قارچ خوراکی در دنیا است.

او با تأکید به اینکه مصرف سرانه قارچ خوراکی در کشور بیش از 1.2 کیلوگرم و میانگین مصرف سرانه دنیا 4 کیلوگرم است.، گفت: میزان تولید قارچ خوراکی در دنیا در سال 2017، معادل  10.2میلیون تن بوده است.

 

 

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید