Iranian Agriculture News Agency

معاون وزیر جهادکشاورزی:

هفتمین جلسه ستاد ملی طرح توسعه باغ های دیم در اراضی شیبدار برگزار شد.

٨٣ درصد از برنامه توسعه باغات دیم اراضی شیبدار محقق شده است

به گزارش خبرنگار ایانا، معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه برنامه توسعه باغات اراضی شیب دار از طرح های اقتصاد مقاومتی است،گفت:در سال گذشته ٢٩ هزار هکتار  برای توسعه اراضی شیب دار در نظر گرفته شد که از این میزان ٢٤ هزار و ٣٠٠ هکتار اجرایی شده است.

محمدعلی طهماسبی، میزان توسعه باغات در اراضی شیبدار در سال  ٩٦را ٢٠ هزار و ٨٣٨ هکتار عنوان کرد.

وی افزود: در سال ٩٦ از برنامه ریزی ٢٥ هزار هکتاری، در حدود ٢١ هزار آن اجرایی شده است.

معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی با تاکید بر این که مجموعه توسعه باغ های دیم در سال های ٩٦ و ٩٧ بالغ بر ٥٤ هزار هکتار بوده است،ادامه داد:  این برنامه در دو سال گذشته در حدود ٨٣ درصد محقق شده است.

طهماسبی با تاکید بر همکاری بین سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری و امور اراضی در شناسایی عرصه های مستعدی که ظرفیت توسعه گونه های کم آب بر تاکید کرد و گفت: با اجرای این طرح و با استفاده از آب باران ضمن استفاده از سهم تبخیر و جلوگیری از فرسایش خاک مانع از بروز سیلاب خواهد شد.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید