Iranian Agriculture News Agency

در 6سال گذشته صورت گرفت؛

در طول مدت 6 سال گذشته با توسعه سطح کشت گلخانه‌ای در کشور بیش از 800میلیون مترمکعب در مصرف آب صرفه جویی شده است. همچنین در این مدت سطح زیر کشت گلخانه‌های کشور 2 برابر شده و از 8 هزار هکتار در سال 91 به 15 هزار و 477 هکتار تا پایان سال97 رسیده است؛ یعنی رشد 93 درصدی.

صرفه جویی 800 میلیون مکعبی آب  با توسعه کشت گلخانه‌ای

داریوش سالم‌پور معاون طرح توسعه گلخانه ها وزارت جهاد کشاورزی در گفتگو با خبرنگار ایانا با تاکید به اینکه از سال 1392 تا پایان سال 1397 سطح گلخانه‌های کشور 7هزار و 470هکتار افزایش داشته و بیش از 70هزار هکتار از اراضی کشاورزی فضای باز آزاد شده است، گفت: این میزان توسعه گلخانه ها صرفه جویی 800میلیون مکعبی آب را در مقایسه با تولید سبزی و صیفی در فضای باز در بر داشته است.

او با تاکید به اینکه از آغاز دولت یازدهم تاکنون تولید محصولات صیفی و سبزی با کیفیت در گلخانه‌ها بیش از 2میلیون تن افزایش داشته است، افزود: همچنین بیش از 60هزار اشتغال مستقیم و پایدار نیز در این زمینه ایجاد شده است.

رئیس گروه توسعه کشت گلخانه‌ای وزارت جهادکشاورزی ادامه داد: توسعه گلخانه ها در برنامه مقاومتی سال گذشته 2هزار و 763هکتار بوده که خوشبختانه 96درصد از این برنامه محقق شده است.

سالم پور با تاکید به اینکه در سال گذشته 2هزار و 654هکتار توسعه و در حدود 450هکتار اصلاح و بازسازی گلخانه ها در کشور صورت گرفته است، گفت: این آمار نشان می دهد جلوتر از برنامه ابلاغ شده هستیم.

معاون مجری طرح کشت گلخانه‌ای هدف در نظر گرفته برای توسعه گلخانه‌های کشور در سال جاری را 5هزار و 805 هکتار عنوان کرد و افزود: پیش‌بینی می‌شود با تجهیز منابع اعتباری و تسهیلات بانکی از محل صندوق توسعه ملی و بند الف تبصره 18 قانون بودجه97 و با استقبال سرمایه‌گذاران کارآفرین و متقاضیان این مهم محقق شود.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید