Iranian Agriculture News Agency

رئیس موسسه تحقیقات علوم باغبانی تاکید کرد؛

نیاز به توسعه کیفی باغات

رئیس موسسه تحقیقات علوم باغبانی گفت: در حال حاضر، درخت‌داری و باغداری از درخت‌کاری و باغ‌کاری اهمیت بیشتری دارد و نیاز است توسعه‌ کیفی افزایش پیدا کند.

نیاز به توسعه کیفی باغات

مهدی طاهری در گفت‌وگو با خبرنگار ایانا با اشاره به هدف برگزاری «رویداد ملی مدیریت باغ‌ها در شرایط کم‌آبی و تغییر اقلیم» عنوان کرد: با توجه به تغییراتی همچون سرما، گرما، تگرگ و ... که در اقلیم رخ داده و همچنین کمبود بارش‌ها و تخلیه‌ سفره‌های آب زیرزمینی در کشور، باغبانی تحت‌تاثیر قرار گرفته است. در باغات انگور، گردو و مشابه آن، کشاورزان با کم‌آبی شدید روبه‌رو شده‌اند.

وی افزود: در طول سال‌های گذشته، توسعه‌ باغات زیادی در کشور اتفاق افتاده و سطح زیرکشت باغات در مقایسه با زراعت بسیار بیشتر شده است. همچنین با توجه به کمبود آب و نوسانات اقلیمی، جمعیت علف‌های هرز، آفات و بیماری‌ها و تنش‌های زنده و غیرزنده افزایش داشته است. این شرایط تولید کشور را با مشکل مواجه کرده است.

 رئیس موسسه تحقیقات علوم باغبانی اضافه کرد: برنامه‌ریزی شده تا اقدامات آموزشی و ترویجی خود را با توجه به مسائل فوق اجرا کنیم. در این راستا برنامه‌های آموزشی با کمک 20 محقق مجرب موسسه تدوین شد و در نظر داریم امسال برنامه‌های آموزشی و انتقال دانش مقابله با تغییرات اقلیمی و کمبود آب را برای کارشناسان و کشاورزان اجرا کنیم تا مشکلات حوزه‌ باغبانی کاهش یابد.

طاهری عنوان کرد: سطح زیر کشت باغات ما در طول 25 سال گذشته در محصولات عمده سیب، مرکبات، انگور، خرما و خیار افزایش پیدا کرده است. همچنین در صادرات محصولات کشاورزی نیز مسائلی وجود دارد، بنابراین کشور در محصولات فوق و نظایر آن با مازاد تولید مواجه شده است.

 وی ادامه داد: رژیم غذایی مردم نیز تغییر کرده است و به‌عنوان مثال در مقابل سیب، مصرف موز افزایش داشته است. بنابراین نیاز است که الگوی مصرف جامعه اصلاح شود و شامل اولویت‌ها باشد.

طاهری با بیان اینکه نیاز است تغییر الگوی کشت در باغبانی کشور انجام شود، ادامه داد: به‌عنوان مثال محصول سیب زیاد و گلابی کم است، بنابراین نیاز به تناسب در کشت محصولات باغبانی وجود دارد. همچنین سطح زیرکشت خشکباری‌ها کاهش پیدا کرده و برخی از این محصولات به کشور وارد می‌شود. بنابراین نیاز است تغییر گونه و ارقام مورد توجه ویژه قرار بگیرد.

انتقال چهره به چهره دانش به کشاورزان روش موفق آموزش و ترویج

رئیس موسسه تحقیقات علوم باغبانی گفت: برنامه‌ریزی شده تا برخی محصولات باغی در گلخانه‌های سبزی و صیفی که توجیه اقتصادی ندارند، کشت شود. در این رابطه به کشاورز را آموزش می‌دهیم. به‌عنوان مثال ما سیب پاییزه زیاد داریم و با مازاد تولید سیب پاییزه مواجه هستیم لذا برنامه‌ریزی شده تا سیب تابستانه را افزایش دهیم و در تمام فصول سیب را داشته باشیم.

 طاهری ادامه داد: بسیاری از متخصصان باغبانی کشور معتقدند که کشور ما از نظر علمی بسیار غنی است اما در انتقال دانش، چالش‌هایی وجود دارد. اثربخشی برگزاری کلاس‌های آموزشی اندک است و نیازمندیم رو در رو کارشناسان مجربی را آموزش دهیم تا چهره به چهره باغات را بازدید کنند و با کشاورزان صحبت کنند. مشکلات را ارزیابی کرده و تجربیات کشاورزان موفق در داخل و خارج را به آنها آموزش دهند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر ماهیت باغداری تخصصی به سمت باغداری سرگرمی در حال تغییر است، بیان کرد: در باغات کشور تقسیم اراضی افزایش پیدا کرده و ماهیت باغداران نیز در حال تغییر است. به‌عنوان مثال یک باغدار اصیل، باغ را می‌فروشد و آن باغ تقسیم می‌شود و دست افراد غیرمتخصص و غیرعلاقمند می‌افتد و باعث هدررفت منابع می‌شود.

رئیس موسسه تحقیقات علوم باغبانی تاکید کرد: در حال حاضر، درخت‌داری و باغداری از درخت‌کاری و باغ‌کاری اهمیت بیشتری دارد و باید توسعه کیفی و بهره‌وری در واحد سطح را افزایش دهیم. در محصولات موفق باغی، مقدار تولید در واحد سطح به دلیل تغییرات اقلیمی و کمبودها در حال کاهش است.

 «رویداد ملی مدیریت باغ‌ها در شرایط کم آبی و تغییر اقلیم» ۷ الی ۳۰ خرداد‌ماه با حضور جمعی از محققان حوزه باغبانی کشور برگزار می‌شود.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید