Iranian Agriculture News Agency

مهاجر:

با نقش گیاهپزشکی باید به سمت استفاده از سموم با خطرات کمتر برویم

معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی گفت: باتوجه به نقش بیشتر گیاهپزشکی باید به سمت مصرف سموم با خطرات کمتر برویم.

با نقش گیاهپزشکی باید به سمت استفاده از سموم با خطرات کمتر برویم

به گزارش خبرنگار ایانا، علیرضا مهاجر معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی در ۲۴ امین کنگره گیاه‌پزشکی ایران و دومین کنگره بیماری شناسی گیاهی، گفت: درگذشته تولید محصولات مختلف در یک کشور دارای اهمیت نبوده اما پس از جنگ اوکراین اهمیت این موضوع بیش از پیش مشخص شده است.

وی افزود: در حوزه گیاهپزشکی نیز در معاونت زراعت به عنوان مصرف کننده هستیم و همه‌ی گیاهپزشکی خلاصه در سم نمیشود.

مهاجر با تاکید بر نقش بیشتر گیاهپزشکی در حال حاضر دنیا، تصریح کرد: باید به سمت مصرف سموم با خطرات کمتر برویم و در دنیا به این سمت برای تولید مواد غذایی بهتر رفته اند.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید